Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Plamenjača korena jagode

(Phytophthora fragariae)

Plamenjača korena jagode je veoma ozbiljno oboljenje u oblastima sa svežijom klimom i prolećima sa većom količinom vlage. Ova bolest se prenosi zaraženim sadnim materijalom i može naneti značajne štete u proizvodnji jagode. Najpre se uočava na onim delovima parcele gde je zemljište nepropusno, tj. gde dolazi do „zabarivanja”. Na preseku korena i korenovog vrata javlja se ružičastomrka promena boje između zdravog i obolelog tkiva, što je jedan od karakterističnih znakova pojave bolesti.

Suzbijanje: upotreba zdravog sadnog materijala, jagodnjake podizati na dreniranim i ocednim zemljištima. Od mesta zaraze obolelih biljaka, u dužini od dva metra levo i desno, zaliti rastvorom fungicida Leonida, u količini 1,5 l/ha. Početkom proleća, kada krene vegetacija, zaliti preparatom Niveral, koji je specifikum za suzbijanje zoospora kojima se prenosi infekcija sa biljke na biljku.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field