Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Plamenjača korena maline

(Phytophthora fragariae var. rubi)

Plamenjaču korena maline izaziva Phytophthora fragariae var. rubi u toku vlažnih godina, naročito na težim zemljištima. Patogen se prenosi zaraženim sadnim materijalom i može naneti značajne štete u proizvodnji maline. Najpre se uočava na delovima parcele na kojima je zemljište nepropusno, tj. na mestima na kojima dolazi do „zabarivanja”. U uslovima visoke vlažnosti zemljišta oslobađaju se zoospore i inficiraju koren. Bolest se pojavljuje jednako na rodnim izdancima, kao i na letorastima. Zaraženi rodni izdanci i letorasti napreduju sporije, dolazi do žutila, a zatim do uvenuća i sušenja biljke tokom leta. Ukoliko je infekcija jaka, rodni izdanci se suše pre berbe. Na preseku korena i korenovog vrata javlja se ružičastomrka promena boje između zdravog i obolelog tkiva.

Sprečavanje pojave bolesti zahteva integrisan pristup koji obuhvata sadnju zdravog sadnog materijala i formiranje izdignutih leja radi bolje propustljivosti zemljišta. Malinjake treba podizati na dreniranim i ocednim zemljištima, dok nepropusna zemljišta treba drenirati. Ukoliko se pojave obolele biljke, treba ih izvaditi i spaliti. Od mesta zaraze obolelih biljaka, u dužini od dva metra levo i desno, treba zaliti rastvorom fungicida Leonida, u količini 1,5 l/ha.

U proleće, kada krene vegetacija, treba zaliti fungicidom Niveral, u količini 1–1,5 l sa 2000 l vode/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field