Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Plamenjača paradajza i krompira

(Phytophthora infestans)

Plamenjača krompira ekonomski je najznačajnija bolest na krompiru. Prvi simptomi se javljaju na lišću, na mestu ostvarene zaraze posle perioda inkubacije. Simptomi su u početku u obliku vodenastih pega tamnozelene boje. Boja pega prelazi u žutu, posle čega se tkivo u okviru pega suši, odnosno nekrotira. Ukoliko se nastave povoljni uslovi za razvoj bolesti, nekroza lisnog tkiva se povećava, sve dok ne zahvati celu lisnu masu. Na stablu se javljaju tamne pege koje se međusobno spajaju, tako da čitava stabljika bude zahvaćena bolešću. Bolest može da se proširi i zahvati krtole. Za pojavu plamenjače posebno je kritično kišno vreme, umerene temperature, oblačnost i sl.

Uslovi koji odgovaraju pojavi plamenjače:

  • noćne temperature ne manje od 7°C
  • temperature izmeђu 15 i 21°C pospešuju razvoj pega i sporulaciju, dok se pri temperaturama iznad 29°C patogen ne razvija
  • vlažnost lišća (rosa ili kiša) više od 6 časova pospešuje nove infekcije
  • vlažnost lišća više od 8 časova veoma je kritična.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field