Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Plamenjača vinove loze

(Plasmopara viticola)

Plamenjača vinove loze je bolest raspostranjena širom sveta. Javlja se u uslovima toplije i vlažnije klime. Plamenjača se razvija na svim zelenim delovima vinove loze: listovima, lastarima, cvetu, cvasti, peteljkama, vitici i bobicama.
List je najosetljiviji prema plamenjači u fenofazi intenzivnog porasta (krajem maja i početkom juna). Tkivo u okviru pega izumire i postaje mrko. Usled širenja i spajanja pega dolazi do nekroze, sušenja lista i njegovog opadanja. Sasušeni listovi izgledaju kao vatrom spaljeni, a pri jačoj pojavi bolesti ceo vinograd izgleda kao vatrom spaljen, pa otuda i naziv bolesti plamenjača.
U povoljnim uslovima vlažnosti i temperature cvet, deo cveta ili cela cvast bivaju prekriveni micelijskom prevlakom, podležu nekrozi i propadaju. Ako je zahvaćena peteljka cvasti, ona se cela sasuši i propada.
Bobice su osetljive sve dok na njima ima stoma, odnosno od zametanja do veličine zrna graška. Vinova loza je najosetljivija prema plamenjači u cvetanju. Dešava se da list ne bude zaražen, a da bobice propadaju. Na zaraženim bobicama i šepurini formira se paperjasta prevlaka koju čine reproduktivni organi patogena.
Suzbijanje plamenjače podrazumeva praćenje uslova za ostvarivanje primarne zaraze, odnosno odredjivanje prvih tretmana.

Početak zaštite je od najosetljivijih fenofaza: početak, puno cvetanje i precvetavanje, kada treba preventivno koristiti preparat Leonida ili Leutar, u kombinaciji sa preparatom Mankosav 75 WGMankosav 80 WP ili Merpan® 80 WDG.

Treba obratiti pažnju i na bobice i koristiti preparate koji štite lastar, peteljku i grozdove, kao što je Melody® Combi. Osetljiva fenofaza je i početak šarka, pa tada koristiti Melody® Combi.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field