Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Plamenjača

Prouzrokovači plamenjača smatraju se najdestruktivnijim patogenima u povrtarskoj proizvodnji. U povoljnim uslovima za razvoj, štete mogu biti izuzetno velike, a nekada i potpune.
Simptomi oboljenja se ispoljavaju na svim nadzemnim delovima biljke, a kod pojedinih vrsta i na podzemnim organima. Na listu, početni znaci bolesti uočavaju se u vidu krupnih, vodenastih pega. U uslovima vlažnog vremena pege dobijaju tamniju boju, a na naličju lista formira se beličasta prevlaka. Razvojem bolesti dolazi do pojave krupnih, lokalnih, nekrotičnih površina koje biljkama daju izgled oštećenja nastalih plamenom.
Pojavi ovog tipa bolesti pogoduje vlažno vreme, a zahtevi za temperaturom se razlikuju prema vrsti. U našim uslovima proizvodnje ekonomski najznačajnije su:

1. Plamenjača paradajza i krompira (Phytophthora infestans)
2. Plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis)
3. Plamenjača luka (Peronospora destructor)
4. Plamenjača salate (Bremia lactucae)
5. Plamenjača kupusa (Peronospora parasitica)
6. Plamenjača graška (Peronospora viciae)

Najefikasniji način sprečavanja pojave plamenjače na povrću je preventivna primena fungicida. Cilj je obezbediti stalno prisustvo fungicida na biljci dok postoji opasnost od infekcije.
Za uspešnu primenu hemijskih sredstava veoma je važno pratiti fazu razvoja biljaka, uslove za razviće patogena i na osnovu toga odrediti intervale između tretmana, uz obavezno smenjivanje fungicida sa različitim mehanizmom delovanja (Leonida, Leutar + Mankosav, Mankosav 80 WP, Niveral, Teatar).

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field