Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Purpurna pegavost kupine

(Septocyta ruborum)

Purpurnu pegavost kupine izaziva gljiva Seprocyta ruborum. Ovo je jedna od najznačajnijih bolesti gajene i divlje kupine. Usled pojave bolesti, gubici u proizvodnji mogu da budu i do 80%. U našoj zemlji postaje sve značajnija bolest i zabeleženo je kompletno sušenje zasada kupine.
Purpurna pegavost je bolest stabla i bočnih grana kupine. Prvi simptomi bolesti se javljaju tokom leta. Na listu kupine se uočavaju brojne sitne, okrugle pege sivosmeđe boje. No, one su daleko manje značajne od pega na stablu. U proleće, kada mladi izdanci dostignu dvadesetak centimetara, gljiva vrši infekciju.
Patogen prezimljava u vidu micelije i piknida u kori rodnih (dvogodišnjih) izdanaka. Piknidi dozrevaju u martu i probijaju epidermis. Piknospore se raznose kišnim kapima u periodu od aprila do avgusta. Najviše piknospora se oslobodi u junu. Posle ostvarene infekcije nastaje period inkubacije. Inkubacioni period traje do tri meseca.

Suzbijanje: sprečavanje pojave purpurne pegavosti kupine podrazumeva niz mera koje treba preduzimati u toku vegetacije. Prilikom podizanja novih zasada treba koristiti isključivo zdrav sadni materijal. U zasadu sve zaražene izdanke kupine treba odstraniti i spaliti. U periodu mirovanja vegetacije koristiti preparat Bakarno ulje, u koncentraciji 1,5%. U fazi bubrenja pupoljaka koristiti preparat Everest, u koncentraciji 0,4–0,5%. Pre cvetanja treba uraditi dva tretmana preparatima Delan® 700 WG i Merpan® 80 WDG.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field