Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Rđa izdanaka i lista kupine

(Kuehneola uredinis)

Rđa izdanaka i lista kupine je bolest zabeležena u svim reonima proizvodnje kupine bez bodlji. Bolest uzrokuje gljiva Kuehneola uredinis, koja zaražava izdanke i list kupine.
Na prezimelim izdancima u proleće dolazi do pucanja kore, ispod koje se pojavljuju limunastožuti uredosorusi. Usled infekcije, vitalnost izdanka slabi i na kraju propada. Pored izdanka, simptomi se javljaju i na lišću, na kojima se pojavljuju sitni, žuti uredosorusi koji smanjuju fotosintetsku aktivnost. Usled jače zaraze može doći do opadanja listova, što se direktno odražava na smanjenje prinosa.

Suzbijanje: sprečavanje pojave bolesti može se efikasno postići primenom fungicida.
Pre cvetanja, u razmaku od 8 do 10 dana koristiti Merpan® 80 WDG, u količini 1,5 kg/ha. Posle cvetanja koristiti preparate Folcur® 250 EW i Different 250 EC + Niveral.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field