Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Repina pipa

(Bothynoderes punctiventris)

Repina pipa je ekonomski najznačajnija štetočina šećerne repe, tokom nicanja do formiranja prvog para stalnih listova. Repina pipa ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava u stadijumu imaga, u zemljištu na dubini 20–30 cm. Po izlasku iz zemlje, odrasli insekti su polno nezreli i dopunski se hrane mladim biljkama šećerne repe, kada i prave najveće štete. U najtoplijim časovima dana, kada temperatura pređe 17°C, povećava se intenzitet ishrane, pipa počinje da leti i naseljava udaljena repišta.

Za efikasno suzbijanje repine pipe potrebno je kombinovati agrotehničke i hemijske mere. Smanjenje brojnosti postiže se prostornom izolacijom novih od starih repišta, a ranom setvom obezbeđuje se rano prerastanje kritičnih faza. U proleće kopati lovne kanale oko starih, ali i novih repišta i u njih unositi insekticid Saturn 7,5 GR. Kada se pojave prva imaga, šećernu repu prskati preparatom Savanur EC, u količini 1,5–2 l/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field