Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Širokolisni korovi

(Magnoliophyta)

Svi širokolisni korovi pripadaju dikotiledonim biljkama.

Dikotiledone biljke po sistematici pripadaju skrivenosemenicama (Magnoliophyta), a prepoznaju se po dva kotiledona na klici. Korenov sistem kod dikotiledonih biljaka je osovinski i sastoji se od glavnog i bočnih korenova. Stablo ima primarnu građu koja se vremenom zamenjuje sekundarnom građom stabla. List dikotilednonih biljaka može imati prstenastu ili perastu nervaturu, a stome su razbacane po celoj površini lista. Dikotiledone biljke mogu biti i zeljaste i drvenaste. Dikotiledonim biljkama pripadaju familije: Asteraceae, Betulaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae, Papaveraceae, Rosaceae, CruciferaceaeChenopodiaceae i još mnoge druge.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field