Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Siva trulež na jagodama

(Botrytis cinerea)

Siva trulež je ekonomski najznačajnija bolest jagodastog voća. U povoljnim uslovima za razvoj bolesti (prohladno i vlažno) ovo je ograničavajući faktor proizvodnje. Najbitniji činilac pojave sive truleži je vlažnost.
U vlažno vreme i povećavanjem procenta šećera u plodovima jagode tkivo omekša, gljiva B.cinerea podiže osmotski pritisak u apresorijama, probija epidermis ćelije plodova i ostvaruje zarazu. Ako je tkivo ploda mehanički ili ishranom insekata oštećeno, B. cinerea  prodire direktno u tkivo ploda. Što je viša vlažnost, gljiva lako i brzo formira apresorije i dolazi do čestih infekcija. Suprotno, ako nema vlage, nema ni infekcija.
Suzbijanje: u cilju smanjenja pojave truleži plodova, đubrenje vršiti na osnovu agrohemijske analize zemljišta i predviđenog roda. Izbegavati preterano đubrenje azotnim đubrivima koji pospešuje razvoj ove bolesti. U zaštiti jagode efikasnost preparata je u direktnoj zavisnosti od vlažnosti, odnosno kiša.  U vlažnijem  periodu moraju se povećati količine preparata i skratiti period između dva tretmana. Početkom cvetanja koristiti preparat Dionis, u količini 2 l/ha, a u punom cvetanju Signum®, u količini 1,5 kg/ha. U zavisnosti od vremenskih uslova, zaštita se sprovodi do pred berbu, primenom preparata sa kratkom karencom, Teldor® 500 SC.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field