Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Siva trulež na malini

(Botrytis cinerea)

Gljiva Botrytis cinerea predstavlja jedan od najvećih problema u proizvodnji maline i kupine. Pojavi bolesti pogoduje vreme sa obilnim padavinama i visokom vlažnošću vazduha. Malina i kupina su na infekcije Botrytis cinerea najosetljivije u fazama cvetanja i sazrevanja plodova. Kada je cvetanje pri kraju, patogen se nalazi na uveloj cvetnoj kapici, tako da zaraze ostaju prikrivene sve do početka sazrevanja plodova.

Ukoliko su tokom berbe pogodni vremenski uslovi za razvoj bolesti, gubitak prinosa može biti veliki, a kvalitet plodova je znatno pogoršan. Ako se plodovi maline ili kupine prodaju u svežem stanju, siva trulež je najznačajniji ograničavajući činilac prodaje.

Suzbijanje: tokom cvetanja treba uraditi dva prskanja, prvo kada je otvoreno 10–20% cvetova i drugo u punom cvetanju. U fazi cvetanja koristi se preparat Dionis, u količini od 2 l/ha. Na početku zrenja upotrebljava se Signum®, u količini 1,5 kg/ha, a ukoliko su povoljni uslovi za razvoj bolesti, treba uraditi i jedan tretman 3–7 dana pred berbu, preparatom Teldor® 500 SC, u količini 1–1,5 l/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field