Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Šljivin smotavac

(Grapholita funebrana)

Šljivin smotavac predstavlja jednu od najvažnijih štetočina šljive i široko je rasprostranjen u krajevima u kojima se gaji koštičavo voće. Štete nanosi larva koja se ubušuje u plod. Oštećeni plodovi prestaju da rastu, prevremeno opadaju, ne zadovoljavaju potrebne standarde kvaliteta i nepogodni su za čuvanje i skladištenje. Šljivin smotavac ima tri generacije godišnje. Prezimljava kao odrasla larva u kokonu, na kori nižih grana i stabla ili na biljnom supstratu na površini zemlje.

Mere suzbijanja podrazumevaju praćenje ciklusa razvoja šljivinog smotavca i u skladu sa tim primenu insekticida različitih mehanizama delovanja (Savanur EC, Saturn 250 EC, Bifenicus, Imidan 50 WP).

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field