Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Šljivina osa

(Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava)

Šljivina osa je štetočina koja se javlja svake godine u vreme cvetanja. Prezimljava larva u zemljištu. Na proleće, sa povećanjem temperature zemljišta, pojavljuje se imago. Pojava imaga poklapa se sa fazom bubrenja, a često i početkom cvetanja šljive. U razvijene cvetove, sa spoljašnje strane čašičnih listića, ženka šljivine ose polaže jaja. Štete nanosi larva koja se ubušuje u plodnik tek zametnutog ploda. Ishranom oštećuje plod koji ubrzo otpada. Optimalno vreme suzbijanja je u stadijumu larve i kada je šljiva u fazi precvetavanja. U ovom periodu pčele su prestale posećivati cvetove.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field