Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Šljivina rđasta grinja

(Aculus fockeui)

Simptomi oštećenja koje izaziva šljivina rdjasta grinja manifestuju se na listu šljive u vidu zvezdastih mrlja ili hlorotičnih pega. Prezimljavaju deutogine ženke sakrivene u šupljinama pored pupoljaka. U proleće, kada se pupoljci razviju, ženke napuštaju mesto prezimljavanja i prelaze na list, hrane se i počinju da polažu jaja. Kada je velika populacija, može izazvati formiranje izbojaka u vidu rozete. List ne može da razvije i dostigne normalnu veličinu. Ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo, potrebno je primeniti preparat Amon 020 EW, u količini 1,2 l/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field