Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Sušenje cvetova, grana i trulež plodova dunje

(Monilinia linhartiana)

Uzrokujući sušenje cvetova, grana i trulež plodova dunje, gljiva Monilinia linhartiana jedna je od ekonomski najznačajnijih bolesti dunje i specifična je samo za ovu voćnu vrstu. Gljiva obično prezimljava u krošnji voćki ili na površini zemljišta u mumificiranim plodovima.
Simptomi bolesti ispoljavaju se najpre na mladom lišću, kada dobija smeđu boju i nekrozu duž lisnih nerava. U uslovima vlažnog vremena, na listovima se pojavljuje prevlaka od micelije gljive. Infekcija cveta se ostvaruje preko žiga i stubića, ali se javlja i na delovima cveta koji izumiru. Patogen dalje prodire u cvet, a kasnije u plod. Zaraženi plod može da se razvija samo do veličine lešnika, a zatim kao mumija ostaje na stablu.

Zaštita dunje od ove bolesti je redovna mera i sprovodi se svake godine. Za sprečavanje infekcija i pojavu bolesti treba primeniti preparat Dionis plus, u količini 2 l/ha. Prvi tretman preparatom Dionis plus uraditi u početku cvetanja (10% cvetova otvoreno), a drugi tretman u fazi punog cvetanja.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field