Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež koštičavog voća

(Monilinia laxa)

Bolest sušenja cvetova, grana i mrka trulež plodova koju uzrokuje gljiva Monilinia laxa, u našim uslovima proizvodnje, u manjem ili većem procentu, redovno se javlja svake godine. U godinama sa obilnim padavinama u fazi cvetanja u značajnoj meri dovodi do sušenja cvetova, a time i direktno smanjuje prinose. Monilinia laxa prezimljava u rak-ranama, na kori zaraženih grana i mumificiranim plodovima na krošnji ili površini zemlje. Infekcije ostvaruje kroz cvet, a odatle se dalje brzo širi u peteljke, mladare i rodne grane. Visoka relativna vlažnost vazduha (85%) i temperatura 22–28oC povoljni su za infekciju i brzu pojavu bolesti. Sušenje cvetova, a kasnije i letorasta, usporava porast i pravilno formiranje krune. Sušenje grančica i rodnog drveta dovodi do slabije rodnosti u narednoj vegetaciji. Sušenjem tanjih, debljih, pa i ramenih grana, naročito kod sorte stenlej, može doći do proređivanja krune i smanjene vitalnosti stabla.

Suzbijanje: preventivni tretmani su osnov dobre zaštite. Prvi tretman treba da bude u fazi belih balona i tada primeniti preparat Duofen, u količini 1,5 l/ha. Najvažniji tretman je u fazi punog cvetanja i tada treba primeniti preparat Dionis plus, u količini 2–2,5 l/ha. Dionis plus je kombinacija dve aktivne materije od kojih je jedna kontaktna, a druga lokal-sistemična, pri čemu je dobijena znatno bolja efikasnost nego kod pojedinačnog delovanja. U slučaju produženog cvetanja uz prisustvo padavina potrebno je uraditi još jedan tretman i primeniti preparat Signum®, u količini 0,75 kg/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field