Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Uskolisni korovi

Svi uskolisni korovi pripadaju monokotiledonim biljkama.

Monokotiledone biljke po sistematici pripadaju skrivenosemenicama (Liliopsida), a prepoznaju se po jednom kotiledonu na klici.

Korenov sistem monokotiledonih biljaka je žiličast. Stablo ima primarnu građu tokom celog života. Listovi imaju paralelnu nervaturu, a stome su raspoređene u pruge. Monokotiledone biljke su uvek zeljaste, ne postoje drvenaste monokotiledone biljke.

Monokotiledonim biljkama pripadaju familije: Poaceae, Liliaceae, Iridaceae, Orhidaceae i dr.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field