Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Višnjin surlaš

(Rhynchites auratus)

Višnjin surlaš je ekonomski važna štetočina jer prouzrokuje štete na pupoljcima, cvetu i plodu. Prezimljava imago u zemljištu, a u toku godine može imati od 1 do 2 generacije. U proleće, obično u periodu cvetanja višnje, izlazi imago i počinje sa ishranom prvo na cvetnim, a kasnije i na lisnim pupoljcima. Jaja polaže u plodove, u otvore koje naprave surlicom. Nakon 2 nedelje ispile se larve koje se ubušuju u plod i košticu kojom se hrane. Tako oštećeni plodovi brzo trule i otpadaju.

Suzbijanje višnjinog surlaša je u fazi precvetavanja primenom preparata Savanur EC ili Bifenicus.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field