Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Zelena breskvina vaš

(Myzus persicae)

Zelena breskvina vaš je vektor velikog broja virusa, pa predstavlja primarnu štetočinu. Prezimljava u stadijumu jaja na kori pupoljaka. Iz prezimelih jaja u proleće se izležu osnivačice, vivaparne beskrilne ženke. Ishranom na cvetnim pupoljcima, a kasnije i listovima, utiču na opadanje tek zametnutih plodova, deformisanje lisne mase i zastoj u porastu mladara. Tokom proleća i leta razvija se nekoliko generacija viviparnih ženki, a tokom jeseni pojavljuju se i mužjaci. Posle kopulacije polažu oplodjena jaja koja prezimljavaju.

Osnovna mera njihovog suzbijanja je zimsko prskanje. Dodatno suzbijanje može se obaviti rano u proleće preparatom Gestikal 240 SC, tretiranjem na početku formiranja kolonija.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field