Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Zelena jabukina vaš

(Aphis pomi)

Jabukina zelena vaš ima veliki broj generacija, visoku reproduktivnost, a brojnost zavisi i od kvaliteta sokova domaćina. Prezimljava u stadijumu jaja na jednogodišnjim granama. U proleće, osnivačice se hrane oko pupoljaka i daju potomstvo koje čine samo ženke, bez krila. Kasnije, krajem proleća i početkom leta, javljaju se krilate forme. Sve naredne generacije hrane se na naličju vršnog lišća. Njihovom ishranom lišće se kovrdža, mladi letorasti deformišu i biljka iscrpljuje. Pored toga, razvijaju se gljive čađavice kao posledica lučenja medne rose na lišću jabuke. U jesen se pojavljuju oba pola. Nakon parenja, zimska jaja su položena na granama u velikim grupama.

Jabukina zelena vaš ima mali broj biljaka hraniteljki, veoma je pokretna, leti iz voćnjaka u voćnjak, praćena je polifagnim predatorima, parazitoidima i bolestima koje nemaju značajniju ulogu u smanjenju brojnosti i javljaju se obično kada je blizu ili pređen prag štetnosti. Optimalno vreme za suzbijanje jabukine zelene vaši je početak formiranja kolonija i tada treba početi sa primenom preparata Gestikal 240 SC, u količini 200 ml/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field