Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Zeleni muhar

(Setaria viridis)

Muhar je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice trava (Poaceae). Stabljika može da naraste oko 60 cm u visinu. Cvast je klasolika metlica. Klija u proleće, a klasa tokom leta. Biljka godišnje proizvede nekoliko hiljada semena, koja zadržavaju klijavost oko 5 godina. Kao korov se javlja u okopavinama, na svim oranicama i na ruderalnim staništima.

Hemijske mere suzbijanja daju najbolje rezultate, a u zavisnosti od gajenog useva primenjuju se različiti preparati.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field