Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Žilogriz

(Capnodis tenebrionis i Perotis lugubris)

Žilogriz je mediteranska vrsta insekata koja se u našim uslovima proizvodnje uglavnom hrani na koštičavom voću. Žilogriz prezimljava kao larva, lutka i imago. Jedna generacija se proteže na dve godine. Odrasle izleću na proleće, ali na stabla koštičavog voća doleću sredinom marta i tu se hrane do septembra. Jaja polaže na koru prizemnog dela stabla i na zemlju, oko 30 cm od stabla. Larve posle piljenja prolaze kroz zemlju i ubušuju se ispod kore kojom se hrane.

Suzbijanje: osušena ili poluosušena stabla obavezno izvaditi. Donji deo odseći i spaliti. U početku vegetacije sva sitnolisna stabla povaditi. Voćnjak redovno obrađivati i dodati potrebna hraniva.

Pri sadnji novih zasada koštičavog voća koristiti sertifikovane sadnice, klonirane na ujednačeno cvetanje, zrenje i kvalitet plodova. Oko sadnica, zajedno sa zemljom, uneti insekticid Saturn 7,5 GR, u količini 20 kg/ha ili 5–7 g po rupi.
U vreme početka ishrane odraslih peteljkama listova koji opadaju krajem aprila, početkom maja, prska se zemljište 30 do 50 cm oko stabla i donji deo stabla insekticidom Bifenicus, u količini 1,5–2 l/ha, a zatim se unosi na dubinu od 10 cm.
Posle berbe, posebno kada su topliji meseci i kada odrasli tvrdokrilci lete, prskati stabla sa Dimilin® 48 SC, u količini 250 ml/ha i eventualno ponoviti mesec dana kasnije. Iz jaja se ne pile larve. Posle berbe, imaga se suzbijaju prskanjem stabla insekticidima kao što su: Imidan 50 WP, u količini 2,5 kg/ha ili Savanur EC, u količini 1,5–2 l/ha ili Calypso® 48 SC, u količini 120 ml/m visine stabla ili Saturn 250 EC, u količini 2,5–3 l/ha.

Povezani proizvodi

Testiranje: Dynamic Posts - ACF Relationship Field