Vrsta proizvoda: Fungicidi

Proizvodjač: Basf

Cabrio® Top

Fungicid za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i pepelnice vinove loze

Aktivna materija

Metiram 550 g/kg + piraklostrobin 50 g/kg

Grupa

Ditiokarbamati + strobilurini

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Pakovanje

25 g, 250 g i 1 kg

Karenca

Vinova loza – 35 dana

Klasifikacija rezistentnosti

Metiram M3 + piraklostrobin 11

Cabrio Top

Prednosti preparata

 • Kompletan preparat sa dve aktivne materije
 • Visoko selektivan za sve sorte vinove loze
 • Podjednako dobra zaštita lista, peteljke i grozda vinove loze
 • Široka primena u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Zasad: vinova loza.

  Vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,15%–0,20%, odnosno 15–20 g/10 l vode.
  Vreme primene: preventivno, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Preporučuje se primena u bloku (2–3 tretiranja), pred pojavu oboljenja i u vreme postojanja najvećeg rizika od pojave i širenja oboljenja. Razmak između dva tretiranja treba da bude 12 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih vremenskih uslova za širenje oboljenja razmak skratiti na 7 do 10 dana.

  Cabrio® Top podjednako obezbeđuje dobru zaštitu lista, peteljke i grozda vinove loze. Selektivan je za sve sorte vinove loze.

  Mogućnost mešanja

  Cabrio® Top se ne meša sa insekticidima izrazito kisele reakcije, uljanim formulacijama.

 • Cabrio® Top pruža odličnu zaštitu vinove loze od dve najznačajnije bolesti: plamenjače i pepelnice.

 • Cabrio® Top je kombinacija dve aktivne materije. Metiram ima kontaktno delovanje, a piraklostrobin ima izvesne translokacione osobine u listu. Istovremeno deluje na dve najznačajnije bolesti vinove loze: plamenjaču i pepelnicu.

  Cabrio® Top pored toga ima širok spektar primene u voćarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu za suzbijanje bolesti kao što su plamenjača, pepelnica, čađava krastavost, siva pegavost, Diplocarpon spp. i dr.

  Zbog „zelenog efekta“ ima posebnu namenu u cvećarstvu, jer daje zeleniju boju biljkama i produžava vegetaciju.

  Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema neželjene efekte.

Programi zaštite

 • Vinova Loza

  Zaštita vinove loze

  Preuzmite program zaštite

 • Programi zaštite

  Povezani proizvodi