Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Dimilin® SC-48

Dimilin® SC-48

Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem u šumama.

Prednosti preparata

  • Efikasan u suzbijanju gubara
  • Specifikum za gusenice
  • Vrlo postojan

Više informacija