Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Viking® 700 SC

Viking® 700 SC

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi.

Prednosti preparata

  • Selektivni, translokacioni herbicid za širokolisne korove
  • Jednokratna ili dvokratna primena
  • Usvaja se predominantno korenom
  • Uspešan porast i razvoj šećerne repe

Više informacija