Vrsta proizvoda: Herbicidi

Proizvodjač: UPL

Viking® 700 SC

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi

Aktivna materija

Metamitron 700 g/l

Grupa

1,2,4 – triazinoni

Formulacija

Koncentrovana suspenzija (SC)

Pakovanje

5 L

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Klasifikacija rezistentnosti

C1

H Viking 700 Sc

Prednosti preparata

 • Selektivni, translokacioni herbicid za širokolisne korove
 • Jednokratna ili dvokratna primena
 • Usvaja se predominantno korenom
 • Uspešan porast i razvoj šećerne repe

Bezbednosni list

Preuzmite ispod PDF file (dokument) i informišite se dodatno o bezbednosti i korišćenju ovog proizvoda.

Preuzmite dokument

 • Usev: šećerna repa.

  Šećerna repa:

  1. Jednokratnom primenom: u količini 3–4 l/ha.
  2. Trokratnom primenom:
   a) prvo tretiranje: 1,5–2 l/ha Viking® 700 SC + preparati na bazi fenmedifama + etofumesata;
   b) drugo tretiranje: 1,5–2 l/ha Viking® 700 SC + preparati na bazi fenmedifama + etofumesata;
   c) treće tretiranje: 1,5–2 l/ha Viking® 700 SC + preparati na bazi fenmedifama + etofumesata.

   Vreme primene u odnosu na biljku i u odnosu na korove:

  1. Jednokratnom primenom: tretiranjem kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijenih 6 listova, a šećerna repa u fazi 2–6 listova;
  2. Trokratnom primenom:
   a) prvo tretiranje, kada su korovi u fazi od kotiledona do razvijena 4 lista, a šećerna repa u fazi 2 lista;
   b) drugo tretiranje, kada su korovi ponovo nikli pa do razvijena 4 lista;
   c) treće tretiranje, kada su korovi ponovo nikli pa do razvijena 4 lista.

  Viking® 700 SC dobro suzbija korove kao što su: bljutavi štir (Amaranthus blitoides), obični štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), vijušac (Bilderdykia convolvulus), crna repica (Brassica nigra), hoću–neću (Capsella bursa-pastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), broćika (Galium aparine), dimnjača (Fumaria officinalis), dvornik (Polygonum aviculare), ptičiji dvornik (Polygonum persicaria), tušt (Portulaca oleracea), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus oleraceus) i mišjakinja (Stellaria media).

  Zadovoljavajuće suzbija korove kao što su: palamida iz semena (Cirsium arvense) i poponac iz semena (Convolvulus arvensis).

  Mogućnost mešanja

  Radi proširenja spektra delovanja može se mešati sa preparatima na bazi aktivnih materija fenmedifam, etofumesat i triflusulfuron metil.

 • Viking® 700 SC dobro suzbija korove kao što su: bljutavi štir (Amaranthus blitoides), obični štir (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), vijušac (Bilderdykia convolvulus), crna repica (Brassica nigra), hoću–neću (Capsella bursa-pastoris), obična pepeljuga (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula (Datura stramonium), broćika (Galium aparine), dimnjača (Fumaria officinalis), dvornik (Polygonum aviculare), ptičiji dvornik (Polygonum persicaria), tušt (Portulaca oleracea), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus oleraceus) i mišjakinja (Stellaria media).

  Zadovoljavajuće suzbija korove kao što su: palamida iz semena (Cirsium arvense) i poponac iz semena (Convolvulus arvensis).

 • Metamitron, aktivna materija preparata Viking® 700 SC deluje slično preparatima iz grupe triazina. Blokiranjem sinteze masti i proteina dolazi do gubitka hlorofila, karotenoida, a istovremeno ćelijska membrana postaje propustljiva, čime se ugrožava opstanak same ćelije. Simptomi delovanja u početku se ispoljavaju u vidu hloroze između nerava lista i žućenjem po obodu. Dalja hloroza i nekroza se šire, što u krajnjem slučaju dovodi do potpunog sušenja korova.

  NAPOMENA

  Na tretiranim površinama, najmanje 21 dan od primene, ne dozvoliti pristup stoci.

  Ne sme se koristiti na vrlo slabo humoznim zemljištima (5% humusa) i u postrnoj repi, zbog izrazite perzistentnosti.

  Tretiranje šećerne repe izvodi se na temperaturama koje ne prelaze 22°C i kada nije jaka sunčeva svetlost (kasno posle podne). Ukoliko dođe do propadanja useva šećerne repe, na istim površinama može se ponovo sejati samo šećerna repa.

  Pre setve narednih useva zemljište treba preorati na najmanje 20 cm dubine. Preparat može delovati fitotoksično na naredne useve u plodoredu (pšenica, ječam, ovas) ukoliko se primeni kasnije nego što je preporučeno. U odnosu na šećernu repu Viking® 700 SC je izuzetno selektivan, ali pošto se primenjuje u kombinaciji sa preparatima na bazi fenmedifama, triflusulfuron-metila i etofumesata, može doći do fitotoksičnih pojava ako se šećerna repa tretira na temperaturama višim od 22°C.

Povezani proizvodi