Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Kako pravilno pripremiti zemljište za setvu pšenice?

Pšenica

Proizvodna 2022. godina biće zapamćena kao veoma teška za domaću poljoprivredu, a posebno za kulture koje su sejane u proleće kao što su kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret.

Deficit padavina u toku leta sa jakim i dugotrajnim periodima ekstremno visokih temperatura je direktno uticao da prinos navedenih kultura bude značajno manji.

Kiše krajem avgusta i početkom septembra su dobro došle samo da bi zemljište moglo da se adekvatno pripremi za jesenju setvu i za kulture koje su sejane u postrnoj setvi.

 

pšenica
Foto: Shutterstock

 

S ozbirom na to da poslednjih nekoliko godina imamo sve češće pojave ekstremnih sušnih perioda u manjoj ili većoj meri na celoj teritoriji Srbije, treba obratiti pažnju ne samo na plodored nego i na ravnomernu raspodelu ozimih i jarih kultura u strukturi setve.

Setva pšenice počinje za nešto više od mesec dana i treba iskoristiti svaki povoljni momenat da se zemljište blagovremeno i kvalitetno pripremi za setvu.

Plodored je veoma bitan činilac za proizvodnju ozimih strnih žita. Dobri predusevi za pšenicu su: soja, grašak, krompir, rani hibridi kukuruza i suncokreta. Ove kulture ne samo da su povoljni predusevi za pšenicu, već nakon njihove žetve ostaje dovoljno vremena da se parcela primpremi za setvu.

 

pšenica
Foto: Pixabay

 

Nakon obilnih padavina treba sačekati da se zemljište prosuši, a onda izvršiti osnovno đubrenje N:P:K đubrivima i izvršiti osnovnu obradu – oranje zemljišta.

Zaoravanjem N:P:K đubriva stvaramo uslove da u oraničnom sloju ovi lementi budu ravnomerno raspoređeni po profilu obrađenog sloja, s obzirom na to da su Fosfor i Kalijum slabo pokretni elementi po profilu zemljišta za razliku od Azota.

Time se postiže da svi hranjivi elementi koji su potrebni pšenici u toku vegetacije budu dostupni u svim njenim fazama razvoja, ali uvek treba uzeti uzorke zemljišta i izvršiti agrohemijsku analizu.

Na osnovu tih rezultata treba uraditi normiranje N:P:K đubrivima po jedinici površine i odabrati formulaciju N:P:K đubriva koja će najoptimalnije napraviti idealan balans elemenata u zemljištu.

„Nagrada AAA Platinasta izvrsnost“

za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti dun & bradstreet

Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema iyboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: