Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Suzbijanje lisnih vaši na voću

Pregledom zasada jabučastog i koštičavog voća uočeno je prisustvo lisnih vaši, koje se sada intenzivno hrane na vršnim mladim listovima. Pored zasada voća, lisne vaši su sada redovno prisutne na raznim vrstama povrća i ukrasnog bilja.

Njihovom ishranom lišće se kovrdža, a mladi letorasti postepeno deformišu. Lisne vaši u toplim uslovima intenzivno luče mednu rosu, koja je povoljan supstrat za razvoj gljiva čađavica (Cladosporium sp.). Ove gljive smanjuju lisnu masu, njihovu fiziološku aktivnost što se odražava na porast plodova.

Masovna pojava iscrpljuje biljku i deformiše nov porast, koji će doneti rod naredne godine.

Lisne vaši imaju veliki broj generacija, visoku reproduktivnost, brojnost zavisi od kvaliteta sokova domaćina. Veoma su pokretne, lete iz voćnjaka u voćnjak, praćene su polifagnim

predatorima, ali koji nemaju značajniju ulogu u smanjenju brojnosti, jer se obično javljaju kada je pređen prag štetnosti.

suzbijanje lisnih vasi
Foto Agrosava

Suzbijanje lisnih vaši

Suzbijanje lisnih vaši otežavaju nam činjenice da su stekle rezistentnost, ali i povlačenje brojnih aktivnih materija koje su se koristile za njihovo suzbijanje.

Zato i uvođenje nove aktivne materije na tržište predstavlja vrlo značajnu pomoć biljnoj proizvodnji, doprinosi antirezistentnoj strategiji i daje mogućnost izbora u zavisnosti od vrste, brojnosti i karence.

Otimalno vreme za suzbijanje lisnih vaši je odmah po doletanju krilatih formi („osnivačica“), a pre formiranja kolonija.

Od prošle godine na našem tržištu proizvođači imaju priliku da koriste novi preparat Sivanto Prime i što je još važnije novu aktivnu materiju.

Sivanto Prime sadrži flupiradifuron koji paralizuje funkcionisanje nervnog sistema na taj  način što blokiraju nikotin-acetlholinske receptore na postsinaptičkoj membrani.

Preparat Sivanto Prime obezbeđuje izuzetno brzo delovanje pri suzbijanju insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova, kao što su lisne vaši, cikade, bela leptirasta vaš, a takođe je pokazao dobru efikasnost u suzbijanju kruškine buve, dovodeći do brzog prekida ishrane i fleksibilne primena u zaštiti useva.

Sivanto Prime je najdelotvorniji kada se primeni folijarno, tokom večeri ili ranih jutarnjih časova, uz primenu velike količine vode kako bi se obezbedilo što duže sušenje depozita. Primenjuje se u količini 0,5 l/ha.

Autor

Dipl.inž. Jovanka Petrović

Agrosava

„Nagrada AAA Platinasta izvrsnost“

za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti dun & bradstreet

Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema iyboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: