Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Suzbijanje travnih korova i samonikle pšenice u uljanoj repici – Flupisor i Totem

uljana repica Flupisor i Totem

Zbog razlike u biologiji između travnih i širokolisnih biljaka, suzbijanje uskolisnih biljaka u
širokolisnim usevima je prilično jednostavno. Ne moraju se brojati listovi niti posebno voditi
računa o gajenoj biljci, bitno je samo da je korov u pravom uzrastu i da je dobro izvedena
aplikacija primenjenog preparata. Tretiranje travnih biljaka u širokolisnim usevima je ujedno
i odlična prilika da se parcela očisti od uskolisnih korova.

Pored uskolisnih korova na parcelama gde je posejana uljana repica, a gde su pšenica i ječam
predusev, uglavnom se javlja kao problem samonikla pšenica i samonikli ječam. Ukoliko se
ne suzbiju na njivama gde je posejana uljana repica, u prolećnom delu vegetacije će biti
konkurent u hrani i vodi gajenoj kulturi. Pored ovoga problema, ukoliko ne suzbijemo u
ovom slučaju korovske biljke, pšenicu, ječam i uskolisne korove, u žetvi ćemo imati velike
primese od semena ovih biljaka.

Za tu namenu Agrosava ima nekoliko preparata, od kojih dva pokazuju visoku efikasnost u
suzbijanju ovih biljaka u usevu uljane repice: Flupisor, na bazi aktivne materije fluazifop-P-butil i Totem, na bazi aktivne materije kletodim.

Flupisor je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih
travnih korova. Najbolje vreme primene je kada su korovi u fazi 3 – 5 listova. Nakon primene
preparata Flupisor kod korova koji su u njegovom spektru delovanja nema retrovegetacije.

Veoma brzo se apsorbuje, već nakon dva sata od tretiranja usvojena je gotovo sva količina
preparata i nema gubitaka prilikom spiranja u slučaju kiše. Efekti delovanja na korove su
vidljivi u roku 7-10 dana, a potpuno propadanje nastaje 14-21 dan posle tretmana, što se
manifestuje crvenkastom bojom usled prisustva antocijana. Za suzbijanje jednogodišnjih
travnih korova primenjuje se u količini 0,8 l/ha, a za suzbijanje višegodišnjih korova u količini
1,3 l/ha. Kada su u pitanju pirevina i zubača kao najtvrdokorniji uskolisni korovi, za potpuni
efekat preporučuju se veće količine preparata, 1,8 – 2,0 l/ha.

U nekim regionima, prvenstveno u delovima Bačke gde se soja dugo gaji u monokulturi, zbog
dugogodišnje primene preparata na bazi fluazifop-P-butila došlo je do pojave rezistentnog
sirka. U tom slučaju preporučujemo preparat Totem.

 

uljana repica Flupisor i Totem
Foto: Shutterstock

 

Totem je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih korova. U našoj zemlji još nije
utvrđena rezistentnost na aktivnu materiju kletodim, sa te strane je jako dobar izbor u
suzbijanju uskolisnih korova. Veoma brzo se apsorbuje u biljku krećući se naviše i naniže, već
nakon sat vremena od primene usvojena je gotovo sva količina aktivne materije. Prvi simptomi uočavaju se sedam dana nakon primene, tkiva u blizini meristema postaju smeđa i trunu, novoformirani listovi postaju žuti i postepeno odumiru. Za potpuni efekat potrebno je nešto duže vreme u odnosu na prepatar Flupisor.

Primenjuje se kada su korovi u fazi 3-5 listova. Jednogodišnji korovi suzbijaju se količinom od 1,0 l/ha, a višegodišnji korovi (rizomski sirak) u količini 1,5 – 2,0 l/ha. Pirevina i zubača suzbijaju se u količini 2,0 l/ha. Oba preparata će efikasno suzbiti uskolisne korove, bez retrovegetacije.

Primenjuju se samostalno, ne mešaju se sa preparatima za suzbijanje širokolisnih korova. Glavna razlika pri čemu treba voditi računa kod izbora između ova dva preparata je u rezistentnosti na određenim terenima i u brzini delovanja na korove.

Velimir Cvijetić
Stručna podrška Agrosava

„Nagrada AAA Platinasta izvrsnost“

za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti dun & bradstreet

Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema iyboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: