Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Suzbijanje tripsa u luku

suzbijanje tripsa u luku

Proizvodnju luka svake godine obeležavaju različiti problemi. Nekad primat imaju gljivične bolesti, nekad insekti, ali svake godine proizvođače luka očekuje suzbijanje tripsa u luku.

Zbog čega trips svake godine zadaje glavobolju proizvođačima?

Zbog toga što larve i odrasli pri svojoj ishrani prave oštećenja na kutikuli listova, kroz koja mogu da prodiru sekundarna oboljenja luka, poput Botrytis sp. i Stemphyliuma, koji je postao ozbiljan problem na luku na prostoru Srbije. Takođe, zbog toga što su tripsi sitni insekti koji vode relativno skriven način života, jer se zavlače u pazuh lista i veći deo dana ostaju skriveni, njihovo suzbijanje je otežano.

trips u luku
Foto Agrosava

Kompanija Agrosava ima rešenje za suzbijanje tripsa u luku uz pomoć 3 preparata

To su preparati iz različitih grupa insekticida i sa različitim mehanizmom delovanja, pa se na taj način sprečava razvijanje rezistentnosti.

Njihov redosled u primeni je sledeći:

Dicarzol 50 SP je insekto-akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem i odlično suzbija sve pokretne forme, larve i odrasle. U luku se koristi u količini 1 kg/ha, odmah po doletanju tripsa, dva puta u toku godine, i to na početku vegetacije.

Najbolji rezultati se dobijaju kada se uz folijarno primenjeni Dicarzol 50 SP zemljište ili prostor oko biljaka istretira preparatom Saturn 250 EC. Preporuka je da se prilikom suzbijanja tripsa koristi povećana količina vode, minimum 400 l/ha, kako bi preparat došao u kontakt sa insektom koji je skriven u pazuhu lista.

Dicarzol 50 SP je delotvoran i na visokim temperaturama, ispoljava brz knock-down efekat za nekoliko minuta do maksimalno 24 h. Brzina delovanja zavisi od dužine izlaganja, veličine tripsa, debljine kutikule i temperature. Dicarzol 50 SP ne primenjivati u crnom luku koji će se koristiti kao mladi luk zbog karence od 28 dana.

trps
Foto Agrosava

Amon 020 EW je folijarni insekticid i akaricid čija je aktivna materija abamektin. Njegova prednost je što se nalazi u formulaciji ulje u vodi. Optimalno vreme primene je u toku proleća, kada je veća vlažnost i kada su temperature nešto niže. Aktivna materija abamektin brzo se razlaže na svetlosti i pri temperaturama iznad 250C. U toku leta najbolja efikasnost se postiže ako se Amon 020 EW koristi predveče ili u toku noći, kada su temperature ispod 280C. Preporučena količina u kojoj se koristi je 1,5 l/ha uz dodatak okvašivača ES PLUS.

Fastac 10 EC je insekticid kontaktnog i digestivnog delovanja, ima izraženo dejstvo na larve i odrasle insekte, ali poseduje i značajno delovanje na jaja sa tankom opnom. U luku se koristi za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) u koncentraciji od 0,02%.

Autor:

Milana Janićijević

inž. zaštite bilja

Stručni savetnik za povrtarsvo

Agrosava

„Nagrada AAA Platinasta izvrsnost“

za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti dun & bradstreet

Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema iyboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: