Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Uspešna zaštita šećerne repe od cerkospore – za visok prinos korena

zaštita šećerne repe od cerkospore

Imate nedoumice kako da zaštite vaš usev? Svratite na kafu kod Agrosave i saznajte sve što vas interesuje.

Gljiva cerkospora, prouzrokovač pegavosti lišća šećerne repe, javlja se u šećernoj repi skoro svake godine, na šta utiče niz faktora: plodored, osetljivost sorte, količina primenjenog azota, temperatura i vlažnost vazduha.

Stoga, zaštita šećerne repe od cerkospore podrazumeva:

  • održavanje plodoreda od 4 godine,
  • gajenje tolerantnih sorti na cerkosporu,
  • ishrana useva na osnovu agrohemijskih analiza i
  • praćenje vremenskih uslova za pojavu bolesti.

Visoke temperature, vlažnost vazduha i mikroklima u usevu šećerne repe tokom letnjeg perioda najviše utiču na brz razvoj cerkospore. Što su uslovi povoljniji, to je razvoj gljive brži i neretko se dešava potpuni gubitak lisne masne, što i te kako utiče na prinos. Zato je gljiva cerkospora ekonomski najznačajnije bolest šećerne repe.

Zaštita šećerne repe od cerkospore primenom fungicida

Prve uočene pege su signal za primenu fungicida.

Agrosava kao rešenje nudi Unify, kombinovani fungicid za zaštitu šećerne repe od cerkospore. Unify ima dve aktivne materije, koje se međusobno dopunjuju, efikasno deluju na različite procese patogena i sprečavaju pojavu rezistencije na iste.

Pa tako aktivna materija protiokonazol deluje na rast gljive, dok aktivna materija piraklostrobin deluje na procese disanja i sprečava sporulaciju gljive. Na ovaj način dve aktivne materije na različitim mestima deluju na gljivu i sprečavaju njen dalji razvoj i umnožavanje. Time je sprečen dalji brži razvoj bolesti, što nam obezbeđuje prednost u suzbijanju tokom narednog perioda.

Unify se koristi za prvi tretman šećerne repe protiv pegavosti lista u količini 0,75-0,9 l/ha, a za nulti tretman pre pojave pega koristi se bakarni preparat Everest u količini 2 l/ha. Prvi tretman preparatom Unify može da se iskoristi i za folijarnu prihranu šećerne repe sa Wuxalom Boron u količini 2 l/ha.

Poznato je da je zaštita šećerne repe od cerkosporije vrlo kompleksna i da zahteva znanje i iskustvo. Zato je izuzetno važno da se tretman protiv gljive primeni odmah nakon uočenih prvih pega na nižem, starijem lišću, da bismo sprečili spajanje pega i gubitak lisne mase.

Jer to u krajnjem dovodi do gubitka prinosa, a to je poslednje što proizvođači žele.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8x7ZXc7_QKc[/embedyt]

„Nagrada AAA Platinasta izvrsnost“

za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti dun & bradstreet

Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema iyboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: