Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Venturia inaequalis između očekivanja i realnosti

venturia inaequalis

Čađava pegavost lista i krastavost plodova, koju uzrokuje gljiva Venturia inaequalis je ekonomski najznačajnija bolest jabuke. Infekcije mogu da se ostvare na listu, cvetu i plodu. Patogen narušava kvalitet ploda a time i tržišnu vrednost, prouzrokuje opadanje nesazrelih plodova, defolijaciju i slabo formiranje cvetnih pupoljaka za narednu godinu. Najviše tretmana zaštite jabuke je upravo sa ciljem da se spreči pojava ove bolesti.

Na infekcije Venturia inaequalis lišće je osetljivo odmah po otvaranju lisnih pupoljaka, a plod tokom celokupnog perioda razvića.

Gljiva se tokom zime održava u peritecijama na opalom lišću, zaraženom u prethodnoj godini. Askospore u peritecijama dozrevaju u proleće i sa prvom kišom ili jakom rosom dolazi do njihovog oslobađanja.

Oslobođene askospore nošene vazdušnim strujama dospevaju na list, gde klijaju u biljno tkivo i ostvaruju primarne infekcije. Vreme potrebno za klijanje i prodiranje patogena zavisi od temperature vazduha i dužine vlaženja lista. Nakon prodiranja, hifa gljive nastavlja da raste i razvija se, a posle 8 do 18 dana uočavaju se prve pege. U okviru pega, gljiva sporuliše i formira veliki broj konidija kojima se ostvaruju sekundarne infekcije.

Ova bolest se javlja svake godine i u svim proizvodnim područjima jabuke, a osnovu zaštite čini preventivna primena fungicida i sprečavanje primarnih infekcija.

Prvo prskanje, u fazi bubrenja pupoljaka do fenofaze ”mišje uši”, potrebno je uraditi preparatom na bazi bakra (Everest), u koncentraciji 0,5% (50 ml u 10 l vode).

Na sortama na kojima su se razvili prvi listići, sprečavanje infekcije postiže se primenom fungicida Mankosav 75 WG, u količini 3 kg/ha (30 g u 10 l vode). U fazi zeleni buketići ovom preparatu potrebno je dodati sistemičini fungicid Diverto, u količini 0,75-1 l/ha (7,5-10 ml u 10 l vode).

Mankosav 75 WG i Diverto imaju preventivno delovanje i ispoljavaju visoku efikasnost na nižim temperaturam, koje su često na početku vegetacije. Tretmane obavezno raditi pre kiše ili ostvarenja uslova za infekcije, u razmaku 5 do 7 dana.

U fazi intenzivnog porasta lisne mase i formiranih plodova zaštita se nastavlja kombinacijom preparata Different 250 EC, u količini 300 ml/ha (3 ml u 10 l vode) i Niveral, u količini 1 l/ha (10 ml u 10 l vode). Kombinacije ovih preparata odlukuje dobra raspodela na površini ploda, delovanje na višim temperaturama i visoka efikasnost u sprečavanju infekcije.

Autor
Dipl.inž. Jovanka Petrović
Agrosava

„Nagrada AAA Platinasta izvrsnost“

za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti dun & bradstreet

Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema iyboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: