Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Zaštita vinove loze – grožđani moljac i siva trulež grožđa

zastita vinove loze od sive trulezi

Grožđani moljac (Lobesia botrana)

Grožđani moljac postaje sve značajniji problem kada se radi zaštita vinove loze, a njegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti zbog gustine sadnje ili velike bujnosti.

Grožđani moljac ima 3 generacije godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja. Preko dana ih je teško uočiti jer su uglavnom na kori čokota ili naličju listova. Lete u sumrak ili rano ujutru. Nakon parenja ženka polaže jaja pojedinačno na cvasti. Posle piljenja, gusenice se razvijaju i oštećuju cvasti. Za to vreme i vinova loza cveta, a gusenice prave svilene zapretke kojima povezuju cvetove i unutar njih se hrane.

grožđani moljac
Foto Agrosava

Gusenice druge generacije razvijaju se na bobicama koje su veličine zrna graška ili veće, dok se treća generacija razvija na poluzrelim i zrelim bobicama.

Prisustvo grožđanog moljca, pored direktnog oštećenja cvetova i bobica, stvara povoljno mesto za infekcije i pogoduje širenju sive truleži, koju uzrokuje gljiva Botrytis cinerea.

Najbolji način za suzbijanje grožđanog moljca je primena hemijskih sredstava, koja uključuje ekonomičnost i visoku efikasnost. Za suzbijanje prve generacije treba primeniti preparat Savanur ECImidan 50 WPPlures ili Fastac® 10 EC, jer brzo deluju i time se sprečava oštećenje cvasti pre ubušivanja gusenice u bobice.

Siva trulež vinove loze (Botrytis cinerea)

Siva trulež vinove loze jedna je od najznačajnijih bolesti vinove loze. Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja, kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naseljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju. Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa.

Za pojavu oboljenja presudni su vremenski uslovi – učestale padavine u periodu sazrevanja grožđa. Do masovne pojave dolazi posebno kada posle dužeg sušnog perioda naiđe kišni period. U tim uslovima dolazi do naglog nalivanja bobica, usled čega one pucaju i ta mesta predstavljaju mesto prodora patogena. Osetljivije su sorte zbijenog grozda i tanke pokožice.

Nizom agrotehničkih mera može se uticati na smanjenje intenziteta napada bolesti: zelena rezidba u vinogradu, čime se omogućava bolja provetrenost zasada i posebno uklanjanje lisne mase u zoni grožđa 15-tak dana pred berbu. Takođe, suzbijanje grožđanog moljca je značajno, jer oštećenja od njegove ishrane predstavljaju mesto ulaza patogena.

Pored agrotehničkih mera, stručna služba Agrosave preporučuje da se zaštita vinove loze od sive truleži sprovede kroz obaveznu primenu fungicida, posebno u godinama sa učestalim padavinama.

Prvo tretiranje se preporučuje u fenofazi precvetavanja vinove loze, čime se smanjuje prisustvo patogena u latentnom stanju, korišćenjem fungicida Signum 1-1,5kg/ha. Drugo tretiranje se vrši pred zatvaranje grozda, što je posebno značajno za osetljive sorte, korišćenjem fungicida Ciprodex 1,6 l/ha. Treće i najznačajnije tretiranje je 25-30 dana pred berbu, obavezno ako se najavljuju učestale padavine, primenom fungicida Teldor 1,5 l/ha.

Autor

Vladimir Dragutinović

Stručna podrška Agrosave

„Nagrada AAA Platinasta izvrsnost“

za 2021. godinu, sertifikat bonitetne izvrsnosti dun & bradstreet

Ovim sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija potvrđuje da je subjekat postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji, koje su najmanje tri godine zaredom ostvarile pravo na Zlatni AAA sertifikat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema iyboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: