Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista

Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista

Cilj svakog proizvođača kukuruza u svojoj proizvodnji je da ostvari maksimalan prinos, a sa njime i profit. Da bi se postogao ovaj cilj neophodno je ispuniti određene uslove: Kvalitetna obrada zemljišta i ishrana Izbor adekvatnog hibrida sa dobrim genetskim potencijalom…