Sertifikat Excellent Small & Medium Enterprises, Privredna komora Srbije – 2023.

Internacionalan standard za hranu – IFS Food Sertifikat – 2022. godina

Quality Austria – 2022. godina

Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu

Sistem Menadžmenta Zaštite Životne Sredine

Sistem menadžmenta kvalitetom

Sertifikat AAA Platinasta bonitetna izvrsnost – 2022. godina

Sertifikat AAA Platinasta bonitetna izvrsnost – 2021. godina

Evropski Platinum AAA sertifikat – 2020. godina

Najbolji proces selekcije kandidata za posao