Dani polja AS hibrida 2022.

Za ostvarenje maksimalnih prinosa pored primenjenih agrotehničkih mera veoma je bitan pravilan odabir hibrida. Kako bi proizvodnja bila što ekonomičnija, hibrid kukuruza treba da zadovolji

Saznaj više »