Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita borovnice

Zaštita borovnice

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Početak vegetacije

Bolesti stabla

Everest 0,4 – 0,5%

Početak listanja

Uvenuće i sušenje cvetova i izdana-ka
(Monilinia vaccinii-corymbosi), Lisne vaši, gubar, mrazovac

Diverto 0,75 l/ha
Calypso®480 SC 25 ml/100 l vode

Izduživanje izdanaka

Plamenjača korena i stabla borovnice (Phytophthora cinnamomi), Uvenuće i sušenje cvetova i izdanaka (Monilinia vaccinii-corymbosi), Izumiranje, rak i sušenje izdanaka borovnice (Phomopsis vaccinii), Folijarna ishrana

Leonida 1,5 l/ha (zalivanjem)
Teatar plus 1 l/ha

Aserija 1 l/ha

Wuxal®Microplant 1,5 l/ha

Početak cvetanja

Monilinia vaccinii-corymbosi, Botrytis cinerea, Phomopsis vaccinii, Alternaria sp. Folijarna ishrana

Signum® 1 – 1,5 kg/ha

Wuxal®Ascofol 1,5 l/ha

40% cvetova otvoreno

Monilinia vaccinii-corymbosi, Botrytis cinerea, Rak izdanaka borovnice (Botryosphaera dothidea), Folijarna ishrana

Aserija 1 l/ha +

Diverto 1 l/ha
Wuxal®Boron plus 0,5 l/ha

80% cvetova otvoreno

Monilinia vaccinii-corymbosi, Botrytis cinerea, Botryosphaera dothidea

Aserija 1 l/ha +

Ciprodex® 1 l/ha

Wuxal®Microplant 2 l/ha

Sazrevanje plodova

Trulež plodova, Folijarna ishrana

Enter 1,5 – 2 l/ha ili

Teldor®500-SC 1,5–2 l/ha

Wuxal®Aminocal 2,5 – 3 l/ha

Posle berbe (Avgust – Septembar)

Bolesti stabla i lista Folijarna ishrana

Teatar plus 1,25 l/ha

Wuxal®Microplant 2 l/ha

Tokom oktobra

Bolesti stabla i lista, Bolje odrvenjavanje izdanka, Plamenjača korena i stabla borovnice

Everest 0,5%
Leonida 1,5 l/ha (zalivanjem)