Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita jabuke

Zaštita jabuke

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Bubrenje pupoljaka

Prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti i štetnih insekata

Everest 0,5-0,7%

Letol EC 2-3%

Fastac® 10 EC 0,02%

Pucanje pupoljka

Prezimljavajuće forme prouzrokovača bolesti

Bakarno ulje 1,5%

Mišje uši

Čađava pegavost lista i krastavost plodova
Pepelnica

Mankosav 75 WG 0,25% +

Diverto ili Ciprodex® 0,075% +

Nimrod 0,06%

Zeleni buketići

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Pepelnica, Štetni insekti, Folijarna ishrana

Mankosav 75 WG 0,25% +
Diverto ili Ciprodex® 0,075% +
Nimrod® 0,06% +
Fastac® 10 EC 0,02% +
Wuxal® Top P 0,2%

Roze pupoljak

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Pepelnica, Štitaste vaši, Krvava vaš, Folijarna ishrana

Mankosav 75 WG 0,25% +
Diverto ili Ciprodex® 0,075% +
Wetsul® 0,3% +
Alkazar + 0,1% +
Dirigent 0,15% +
Wuxal® Top P 0,2%

Prema potrebi

Fitofagne grinje

Amon 020 EW 0,1% +
Letol EC 0,3%

Beli baloni

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Pepelnica, Folijarna ishrana

Delan 700 WG +0,075 –0,1%
Sercadis®Plus+0,125%
Wetsul 0,3%
Wuxal Ascofol 0,2% ili
Wuxal Boron Plus 0,1%

Od faze roze pupoljka do faze intezivnog porasta mladara –po potrebi

Bakteriozna plamenjača jabučastih voćaka

Ovation 0,3%

Cvetanje

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Pepelnica, Folijarna ishrana

Delan®700 WG 0,075-0,1%
Sercadis®Plus 0,125%
Wuxal®Ascofol 0,2%
Wuxal®Boron plus 0,1%

Precvetavanje

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova, Pepelnica, Biljne vaši, Folijarna ishrana

Niveral 0,075–0,1%+
Different 250 EC 0,03% +
Image 0,05%
Sivanto Prime 0,04% +
Plures 0,1%+
Wuxal Microplant 0,1%
Wuxal Calcium 0,3%

Formirani plodovi do 10 mm

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova, Pepelnica, Jabukin smotavac, Lisne vaši, Folijarna ishrana

Delan 700 WG 0,1% +
Different 250 EC 0,03% +
Alkazar 0,1% +
Šiman 200 SP 0,05%
Wuxal Calcium 0,3%

Formirani plodovi 10 – 15 mm

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova, Pepelnica, Jabukin smotavac, Folijarna ishrana

Niveral 0,075–0,1% +
Different 250 EC 0,03% +
Ampligo®150 ZC 0,03–0,04%
Wuxal®Calcium 0,3%

Formirani plodovi 15 – 20 mm

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova, Pepelnica, Jabukin smotavac, Lisne vaši, Folijarna ishrana

Niveral 0,075–0,1% +
Different 250 EC 0,03% +
Sever SG 0,25–0,3% +
Plures 0,1%
Wuxal®Calcium 0,3%

Porast plodova

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Pepelnica, Jabukin smotavac

Delan®700 WG 0,1% +
Neimar ili Zato®50-WG 0,02% +
Imidan 50 WP 0,2%

Porast plodova

Fitofagne grinje

Kanemite®15 SC 0,12–0,18% ili
Acramite 180 SC 0,75–0,1% +
Letol EC 0,3%

Porast plodova

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova, Pepelnica, Biljne vaši, Krvava vaš, Folijarna ishrana

Merpan®80 WDG 0,2% +
Image 0,05% +
Dirigent 0,15%
Wuxal®Aminocal 0,5%

Porast plodova

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova,
Jabukin smotavac, Folijarna ishrana

Merpan®80 WDG 0,2% +
Alkazar 0,1% +
Šiman 200 SP 0,05% +
Wuxal®Aminocal 0,5%

Porast plodova

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova prouzrokovači skladišnih bolesti,
Jabukin smotavac, Folijarna ishrana

Merpan®80 WDG 0,2% +
Neimar ili Zato®50-WG 0,015%
Sever SG 0,25–0,3% +
Plures 0,1% +
Wuxal®Aminocal 0,5%

Najkasnije 15 dana pre berbe

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
prouzrokovači skladišnih bolesti,
Jabukin smotavac, Folijarna ishrana

Neimar ili Zato®50-WG 0,015% +
Laufer 0,05% +
Wuxal®Aminocal 0,5%

Najkasnije 7 dana pre berbe

Prouzrokovači skladišnih bolesti,
Jabukin smotavac, Folijarna ishrana

Aserija 0,1% +
Sever SG 0,25–0,3% +
Wuxal®Aminocal 0,5%

Pre opadanja lišća

Folijarna ishrana

Wuxal®Boron plus 0,1%
Wuxal®Zink 0,1%
Wuxal®Magnesium 0,2%

Jesenji tretman

Prezimljavajuće forme pruzrokovača bolesti

Everest 0,5–0,7%

Internacionalan standard za hranu - IFS Food Sertifikat - 2022. Godina

Za 2022. godinu Internacionalan Standard za Hranu - IFS Food Sertifikat.

IFS (International Food Standard) predstavlja objedinjeni standard kvaliteta i standard bezbednosti hrane, prihvaćen od strane Globalne incicijative za bezbednost hrane (Global Food Safety Initiative). Razvijen je sa ciljem proveravanja kompetentnosti proizvođača hrane po pitanju njene bezbednosti i kvaliteta, omogućavajući pritom samim proizvođačima da uštede svoje vreme i novac.

Quality Austria - 2022. godina

Za 2022. godinu Quality Austria Sertifikat Opštih Principa Higijene Hrane (DHP).

Ovim quality austria sertifikatom se potvrđuje efektivna primena i dalji razvoj opštih principa higijene hrane (DHP), uključujući HACCP analizu opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke u saglasnosti sa zahtevima dokumenta CXC 1-1969, Rev. 5 (2020), FAO/WHO Codex Alimentarius.

Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu, ISO 45001:2018 - 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu je međunarodno priznati standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. ISO 45001:2018 standard pokriva sve pravilnike, obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati zaposleni u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Zaštite Životne Sredine, ISO 14001:2015, - 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistema Menadžmenta Zaštite Životne Sredine.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, je međunarodno priznati ISO standard koji postavlja zahteve za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Ovaj standard pomaže organizacijama da poboljšaju svoje ekološke performanse putem efikasnijeg korišćenja resursa i smanjenja otpada, i na taj način ostvaruju konkurentsku prednost i poverenje zainteresovanih strana.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Kvalitetom, ISO 9001:2015 - 2021. godina

Za 2021. godinu sertifikat Sistema Menadžmenta Kvalitetom.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta kvalitetom u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Ovaj sertifikat takođe obezbeđuje niz principa koji omogućava logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo svojih klijenata/kupaca.

Vise o nagradi na linkovima:

Sertifikat AAA Zlatna bonitetna izvrsnost

Sertifikat Zlatne bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2022. godinu

Sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija se potvrđuje da je kompanija postigla natprosečni, međunarodni standard bonitetne izvrsnosti ulazeći, na taj način, u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji koje svoj uspeh i svoju vrednost pokazuju najmanje tri godine zaredom. Kompanije sa Zlatnim AAA sertifikatom ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće nastanka negativnih događaja u narednih dvanaest meseci i stiču pravo korišćenja priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola za sertifikaciju.

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema izboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradili kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: