Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita kukuruza

Zaštita kukuruza

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Pre setve ili istovremeno sa setvom

Suzbijanje zemljišnih štetočina (Elateridae)

Saturn Ultra 5 – 10 kg/ha

Posle setve, a pre nicanja

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

Telus 1,4 -1 ,5 l/ha +
Zeazin 1,5 – 2 l/ha

Faza 3–5 listova

Širokolisni korovi

Maton 0,5 – 0,7 l/ha ili
Colosseum 0,5 – 0,7 l/ha samostalno ili u kombinaciji sa Zeazin 1 – 1,3 l/ha (ako Zeazin nije korišćen posle setve, a pre nicanja)

Faza 3–7 listova

Širokolisni i uskolisni korovi

Tvister 2 – 2,3 l/ha +

Nikosav 1,25 l/ha ili

Stahofen 60 g/ha

Faza do 8 listova

Širokolisni i uskolisni korovi

Intermezzo 0,15 – 0,25 l/ha +

Nikosav 1,25 l/ha

Početak metličenja

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Fastac®10 EC 0,2 l/ha +

ES Plus 0,2 l/ha