Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita mrkve

Zaštita mrkve

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Pre setve

Štetočine u zemljištu

Present GR 12,5 – 15 kg/ha ili

Saturn Terra New 20–25 kg/ha ili

Saturn Terra Ultra 7–10 kg/ha

Posle setve, a pre nicanja

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Challenge® 600 2,5 l/ha (ako ide sam) ili
Challenge® 600 1,5 l/ha +

Marker 2 l/ha (u split aplikaciji)

3–4 razvijena lista

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi, Pepelnica, Lisne vaši, mrkvina muva, Folijarna ishrana

Challenge® 600 1 l/ha
Unify 1 l/ha ili Nimrod® 0,8 l/ha

Šiman 200 SP 0,25 kg/ha

Wuxal® Ascofol 2 l/ha

5–8 razvijenih listova

Crna i siva pegavost, Folijarna ishrana

Teatar plus 1,2 l/ha

Wuxal® Calcibor 2 l/ha

Zatvaranje redova

Siva pegavost, Pepelnica, Folijarna ishrana

Different 250 EC 0,5 l/ha +

Image 0,7 – 0,8 l/ha

Wuxal® Boron plus 2 l/ha

Po potrebi

Siva pegavost i pepelnica, Lisne vaši, Žuti paučinar, Folijarna ishrana

Teatar 1 l/ha +
Different 250 EC 0,5 l/ha

Plures 0,7 l/ha
Acramite 480 SC 0,25 l/ha ili

Amon 020 EW 1 l/ha

Wuxal® Boron plus 2 l/ha