Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita paprike

Zaštita paprike

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Pre setve ili sadnje

Dezinfekcija zemljišta, Podzemne štetočine (rovci)

Basamid® Granulat 30 – 60 g/m2

Present GR 15 kg/ha ili
Karate 0,4 GR 15 kg/ha

Zaštita rasada

Poleganje rasada i plamenjača, Bakterioze, Lisne vaši, Prirodni biostimulator rasta

Leutar 0,06% (zalivanjem leje)

Everest 0,4% +
Mankosav 80 WP 0,25%

Šiman 200 SP 0,025%

Wuxal® Ascofol 3 l/ha

Pre rasađivanja

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

Marker 4 – 6 l/ha ili

Stomp® Aqua 2,5 – 3 l/ha

3–5 razvijenih listova na glavnom stablu

Crna pegavost, Plamenjača, Lisne vaši Tripsi, Folijarna ishrana

Leonida 0,6 l/ha (na otvorenom polju)

Leutar 0,215 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha (u zaštićenom prostoru)
Šiman 200 SP 0,025%

Dicarzol 50 SP 1 kg/ha

Wuxal®Microplant 2 l/ha

Wuxal®Top P 2 l/ha

6–8 razvijenih listova na glavnom stablu

Crna pegavost i plamenjača Bakterioze, Lisne vaši, Tripsi, Stimulacija rasta plodova i nakupljanje hranljivih materija

Leutar 0,215 l/ha +

Mankosav 75 WG 2 kg/ha

Everest 4 l/ha
Šiman 200 SP 0,025%

Dicarzol 50 SP 1 kg/ha

Wuxal® Calcibor 2 l/ha

Wuxal® Ascofol 2 l/ha

Rast – razvoj plodova

Crna pegavost, Siva trulež, Sovice, Lisne vaši i bela leptirasta vaš (u zaštićenom prostoru), Žuti paučinar, Tripsi, Hranivo sa visokim sadržajem kalcijuma

Image 0,8 l/ha
Diverto 1 l/ha +

Aserija 1 l/ha

Sever SG 1,5 kg/ha

Sivanto® prime 0,6 l/ha ili

Alkazar 1 l/ha
Amon 020 EW 1 l/ha ili

Acramite 480 SC 0,25 l/ha

Laufer SC 0,3–0,4 l/ha

Wuxal®Aminocal 5 l/ha

Wuxal®K 40 3–5 l/ha

Tokom zrenja

Crna pegavost, Plamenjača, Bakterioze, Siva trulež, Sovice, Žuti paučinar, Bela leptirasta vaš (u zaštićenom prostoru), Folijarna ishrana

Everest 4 l/ha +
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha

Aserija 1 l/ha
Ampligo 150 ZC 0,3–0,4 l/ha

Acramite 480 SC 0,25 l/ha

Sivanto® Prime 0,75 l/ha
Wuxal® K 40 3–5 l/ha

Wuxal® Aminocal 5 l/ha