Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Edit Content

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita paprike

Zaštita paprike

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Pre setve ili sadnje

Dezinfekcija zemljišta, Podzemne štetočine (rovci)

Basamid® Granulat 30 – 60 g/m2

Present GR 15 kg/ha ili
Karate 0,4 GR 15 kg/ha

Zaštita rasada

Poleganje rasada i plamenjača, Bakterioze, Lisne vaši, Prirodni biostimulator rasta

Leutar 0,06% (zalivanjem leje)

Everest 0,4% +
Mankosav 80 WP 0,25%

Šiman 200 SP 0,025%

Wuxal® Ascofol 3 l/ha

Pre rasađivanja

Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

Marker 4 – 6 l/ha ili

Stomp® Aqua 2,5 – 3 l/ha

3–5 razvijenih listova na glavnom stablu

Crna pegavost, Plamenjača, Lisne vaši Tripsi, Folijarna ishrana

Leonida 0,6 l/ha (na otvorenom polju)

Leutar 0,215 l/ha +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha (u zaštićenom prostoru)
Šiman 200 SP 0,025%

Dicarzol 50 SP 1 kg/ha

Wuxal®Microplant 2 l/ha

Wuxal®Top P 2 l/ha

6–8 razvijenih listova na glavnom stablu

Crna pegavost i plamenjača Bakterioze, Lisne vaši, Tripsi, Stimulacija rasta plodova i nakupljanje hranljivih materija

Leutar 0,215 l/ha +

Mankosav 75 WG 2 kg/ha

Everest 4 l/ha
Šiman 200 SP 0,025%

Dicarzol 50 SP 1 kg/ha

Wuxal® Calcibor 2 l/ha

Wuxal® Ascofol 2 l/ha

Rast – razvoj plodova

Crna pegavost, Siva trulež, Sovice, Lisne vaši i bela leptirasta vaš (u zaštićenom prostoru), Žuti paučinar, Tripsi, Hranivo sa visokim sadržajem kalcijuma

Image 0,8 l/ha
Diverto 1 l/ha +

Aserija 1 l/ha

Sever SG 1,5 kg/ha

Sivanto® prime 0,6 l/ha ili

Alkazar 1 l/ha
Amon 020 EW 1 l/ha ili

Acramite 480 SC 0,25 l/ha

Laufer SC 0,3–0,4 l/ha

Wuxal®Aminocal 5 l/ha

Wuxal®K 40 3–5 l/ha

Tokom zrenja

Crna pegavost, Plamenjača, Bakterioze, Siva trulež, Sovice, Žuti paučinar, Bela leptirasta vaš (u zaštićenom prostoru), Folijarna ishrana

Everest 4 l/ha +
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha

Aserija 1 l/ha
Ampligo 150 ZC 0,3–0,4 l/ha

Acramite 480 SC 0,25 l/ha

Sivanto® Prime 0,75 l/ha
Wuxal® K 40 3–5 l/ha

Wuxal® Aminocal 5 l/ha

Internacionalan standard za hranu - IFS Food Sertifikat - 2022. Godina

Za 2022. godinu Internacionalan Standard za Hranu - IFS Food Sertifikat.

IFS (International Food Standard) predstavlja objedinjeni standard kvaliteta i standard bezbednosti hrane, prihvaćen od strane Globalne incicijative za bezbednost hrane (Global Food Safety Initiative). Razvijen je sa ciljem proveravanja kompetentnosti proizvođača hrane po pitanju njene bezbednosti i kvaliteta, omogućavajući pritom samim proizvođačima da uštede svoje vreme i novac.

Quality Austria - 2022. godina

Za 2022. godinu Quality Austria Sertifikat Opštih Principa Higijene Hrane (DHP).

Ovim quality austria sertifikatom se potvrđuje efektivna primena i dalji razvoj opštih principa higijene hrane (DHP), uključujući HACCP analizu opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke u saglasnosti sa zahtevima dokumenta CXC 1-1969, Rev. 5 (2020), FAO/WHO Codex Alimentarius.

Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu, ISO 45001:2018 - 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistem Menadžmenta Zdravljem i Bezbednošću na Radu.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu je međunarodno priznati standard za zdravlje i bezbednost (OHS) na radu. ISO 45001:2018 standard pokriva sve pravilnike, obrasce, obuke, zaštitna sredstva i sve što moraju imati zaposleni u cilju zaštite njihove bezbednosti na radu.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Zaštite Životne Sredine, ISO 14001:2015, - 2021. godina

Za 2021. godinu serifikat Sistema Menadžmenta Zaštite Životne Sredine.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Sistem upravljanja zaštitom životne sredine, je međunarodno priznati ISO standard koji postavlja zahteve za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Ovaj standard pomaže organizacijama da poboljšaju svoje ekološke performanse putem efikasnijeg korišćenja resursa i smanjenja otpada, i na taj način ostvaruju konkurentsku prednost i poverenje zainteresovanih strana.

Vise o nagradi na linkovima:

Sistem Menadžmenta Kvalitetom, ISO 9001:2015 - 2021. godina

Za 2021. godinu sertifikat Sistema Menadžmenta Kvalitetom.

Ovim sertifikatom se potvrđuje da kompanija AGROSAVA primenjuje i održava sistem menadžmenta kvalitetom u oblastima razvoja, proizvodnje i skladištenja agrohemikalija, biocida, plastične ambalaže i hrane za kućne ljubimce.   Standard ISO 9001:2015 je okvir za sprovođenje sistema upravljanja kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Ovaj sertifikat takođe obezbeđuje niz principa koji omogućava logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosledno ostvaruju zadovoljstvo svojih klijenata/kupaca.

Vise o nagradi na linkovima:

Sertifikat AAA Zlatna bonitetna izvrsnost

Sertifikat Zlatne bonitetne izvrsnosti Dun & Bradstreet za 2022. godinu

Sertifikatom Dun & Bradstreet Srbija se potvrđuje da je kompanija postigla natprosečni, međunarodni standard bonitetne izvrsnosti ulazeći, na taj način, u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji koje svoj uspeh i svoju vrednost pokazuju najmanje tri godine zaredom. Kompanije sa Zlatnim AAA sertifikatom ispunjavaju stroge kriterijume za ostvarivanje vrlo niske verovatnoće nastanka negativnih događaja u narednih dvanaest meseci i stiču pravo korišćenja priznatog statusa Platinasta izvrsnost kao simbola za sertifikaciju.

„Evropski Platinum AAA sertifikat“

za 2020.godunu, jedan od najprestižnijih sertifikata o bonitetnoj izvrsnosti u Evropi - Kreditni rejting Gold AAA

PLATINUM AAA sertifikat izdaje Bisnode AB Švedska, vodeća evropska firma za procenu poslovnog boniteta.Po identičnim i vrlo strogim kriterijumima, sertifikat za bonitetnu izvrsnost poslovanja Bisnode grupa dodeljuje u 30 zemalja Evrope.

Vise o nagradi na linkovima:

„Environmental Respect Award“

2014. godina, nagrada za očuvanje okoline dodeljena u SAD od DuPonta

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradilli kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Najbolji proces selekcije kandidata za posao“

u okviru projekta "oceni put do posla" 2019. prema izboru posetilaca sajta poslovi.infostud.com

Kandidati koji su konkurisali su ujedno prepoznali i nagradili kompanije koje su tokom 2019.godine ostvarile odlične rezultate u procesu selekcije i regrutacije. Ovom prilikom smo odražali mali koktel kako bi prvoplasiranima uručili specijalna priznanja za odličan rezultat.

Vise o nagradi na linkovima:

„Beogradski pobednik“

za 2016. godinu, koji dodeljuje Privredna komora Beograda

Za trideset godina dodeljivanja nagrada, nagrade „Beogradski pobednik“ i „Plaketa“ ponelo je 191 privredno društvo i oko 60 preduzetnika, pojedinaca i institucija

Vise o nagradi na linkovima:

„Zlatna gazela“

za 2016. godinu, koja se dodeljuje najbrže rastućoj firmi u Srbiji

Zlatna gazela Srbije za 2016. godinu je kompanija "Chemical Agrosava" iz Beograda. Ovo priznanje, kojim međunarodna kompanija "Bisnode" nagrađuje najbolje među najbrže rastućim firmama, prvi put je dodeljeno u Srbiji, na svečanosti održanoj u sredu (18. maja 2016. godine) u Skupštini grada Beograda.

Vise o nagradi na linkovima: