Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita paradajza

Zaštita paradajza

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Pre setve ili sadnje

Dezinfekcija zemljišta (u zatvorenom prostoru), Zemljišne štetočine

Basamid® Granulat 30 – 60 g/m2
Present GR 15 kg/ha ili
Saturn Terra New 12–15 kg/ha ili

Karate 0,4 GR 15 kg/ha

Zaštita rasada

Poleganje rasada, Plamenjača i bakterioze, Lisne vaši, Prirodni biostimulator rasta

Leutar 0,06% (zalivanjem leja)

Everest 0,4% +

Mankosav 80 WP 0,25%

Šiman 200 SP 2,5 gr/10 l vode Wuxal®Ascofol 30 ml/10 l vode

Pre rasađivanja
(posle setve, a pre nicanja)

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Marker 4 – 6 l/ha ili

Stomp® Aqua 3 l/ha

Rasađen rasad 6–8 listova

Vaši, Plamenjača i crna pegavost, Bakterioze, Stimulacija rasta korenovog sistema

Šiman 200 SP 0,25 kg/ha

Teatar 1 l/ha +
Different 250 EC 0,5 l/ha

Everest 4 l/ha +

Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha

Wuxal®Top P 3 l/ha

1–2 nedeljepo rasađivanju

Crna pegavost i plamenjača, Bakterioze, Lisne vaši, Tripsi, Bela leptirasta vaš, Folijarna prihrana

Leutar 0,215 l +
Mankosav 75 WG 2 kg/ha (zaštićen prostor)

Leonida 0,6 l/ha (otvoreno polje)
Everest 4 l/ha
Šiman 200 SP 0,25 kg/ha

Dicarzol 50 SP 1 kg/ha

Alkazar 1 l/ha + Plures 0,75l/ha

Wuxal® Macromix 4 l/ha

Posle 10 dana

Crna pegavost i plamenjača, Siva trulež, Sovice i paradajzov moljac, Tripsi, Stimulacija rasta plodova i nakupljanje hranljivih materija, Folijarna prihrana

Ovation 2–2,5 kg/ha +

Different 250 EC 0,5 l/ha
Diverto 1 l/ha + Aserija 1 l/ha

Sever SG 1,5 kg/ha
Laufer SC 0,3–0,4 l/ha

Wuxal® Calcibor 2 l/ha
Wuxal® Ascofol 2 l/ha

Zaštita do prve berbe

Crna pegavost, plamenjača i čađavice (u zaštićenom prostoru), Žuti paučinar, Bela leptirasta vaš (u zaštićenom prostoru), Sovice i paradajzov moljac, Stimulacija oplodnje i povećanje otpornosti biljaka na stres

Teatar plus 1,2 l/ha
Amon 020 EW 1 l/ha

Alkazar 1 l/ha ili
Sivanto® prime 0,75 l/ha

Ampligo 150 ZC 0,3–0,4 l/ha

Wuxal® Magnesium 3 l/ha i

Wuxal® Aminocal 0,25%

Zaštita između berbi (tokom zrenja)

Crna pegavost i Plamenjača, Siva trulež, Sovice i paradajzov moljac, Bela leptirasta vaš (zaštićen prostor), Žuti paučinar, Folijarna ishrana

Kventin 0,5 l/ha

Aserija 1 l/ha
Sever 1,5 kg/ha

Sivanto® Prime 0,75 l/ha
Acramite 480 SC 0,25 l/ha

Wuxal® Aminocal 0,25%