Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita pšenice

Zaštita pšenice

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Pre setve

Bolesti pšenice

Seedmax 25 FS 200 ml/100 kg semena

Od sredine bokorenja do početka vlatanja

Divlji ovas (Avena fatua)

Amanet 1,2 l/ha ili
Istok 0,6 l/ha + ES Plus 0,2 l/ha

Prvi tretman

Od sredine bokorenja do drugog kolenca

ili

Od sredine bokorenja do drugog kolenca

ili

Od sredine bokorenjado pojave lista zastavičara

Primeniti jednu od tri varijante u zavisnosti od korova na parceli

Širokolisni korovi na površinama gde je prisutna prilepača (Galium sp.), Bolesti pšenice, Folijarna prihrana

Futur 50 g/ha + ES Plus 0,2 l/ha

Image 0,7 l/ha ili Teatar plus 0,8 l/ha

Wuxal® Macromix 3 l/ha
Tribufen 20 g/ha

Širokolisni korovi(na površinama gde nije prisutna prilepača (Galium sp.), Bolesti pšenice, Folijarna prihrana

Tribufen 20 g/ha +

ES Plus 0,2 l/ha
Image 0,7 l/ha ili
Teatar plus 0,8 l/ha

Wuxal® Macromix 3 l/ha

Širokolisni korovi na površinama gde su prisutni poponac i divlja kupina (Convolvulus arvensisi Rubus ceasius), Bolesti pšenice, Folijarna prihrana

Strabon 1 l/ha

Image 0,7 l/ha
Wuxal® Macromix 3 l/ha

Žitna pijavica (Lema melanopus)

Na početku formiranja prvih kolonija

Plures 0,3–0,5 l/ha ili

Fastac® 10 EC 0,2 l/ha

Početak cvetanja

Fusarium sp. Folijarna prihrana, povećanje kvaliteta i sadržaja proteina

Unify 0,8–1 l/ha

Postulat 0,8–1,0 l/ha
Wuxal® Microplant 2,0 l/ha

Posle žetve (Avgust – Septembar)

Širokolisni i uskolisni korovi

Glifosav 480 5 l/ha