Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita šećerne repe

Zaštita šećerne repe

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Setva, depozitori
Tretriranjem u redovima

Štetočine u zemljištu

Saturn Ultra 5 - 10 kg/ha

Usev u fazi do 2 lista, a korovi u
fazi od kotiledona do 4 lista

Širokolisni korovi (prvi tretman)

Viking® 700 SC 1,5 - 2 l/ha + fenmedifama (80 + 80 g/l a.m.)

7–10 dana posle prvog tretmana

Širokolisni korovi (drugi tretman)

Viking®700 SC 1,5 – 2 l/ha+ fenmedifama + etofumesata (71 + 91 + 112 g/l a.m.)

Kad je palamida u početku porasta u stablu, a čičaki ambrozijau fazi 2–6 listova

Širokolisni korovi
(pre svega palamida, čičak, ambrozija)

Tipofen 300 0,2 – 0,4 l/ha

Posle nicanja divljeg sirkau fazi 3–5 listova

Divlji sirak iz semena i rizoma i ostali uskolisni korovi

Flupisor 0,8 – 1,3 l/ha ili

Totem 1,5 – 2 l/ha

Razvoj useva

Pegavost lišća šećerne repe

(Cercospora beticola)

Everest 3 l/ha +

Unify 0,8 l/ha

Razvoj useva

Pegavost lišća šećerne repe
(Cercospora beticola)

Everest 3 l/ha +

Teatar plus 0,6 l/ha

Razvoj useva

Pegavost lišća šećerne repe
(Cercospora beticola)

Everest 3 l/ha +

Different 0,5 l/ha