Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita soje

Zaštita soje

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Posle setve, a pre nicanja

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Finish 2 – 2,5 l/ha ili
Eugen 0,5 – 0,7 l/ha
(za zemljišta sa više od 3% humusa)

Prvi tretman

Posle nicanja useva i korova

Jednogodišnji širokolisni korovi

Albion 1 l/ha + Piano 4 gr/ha

Drugi tretman, 7 – 10 dana posle prvog

Posle nicanja useva i korova

Jednogodišnji širokolisni korovi

Albion 1 l/ha +

Piano 4 gr/ha +

Savazon 1 l/ha +

Lovac 0,1–0,2 l/ha

Početak i puno cvetanje (faza 4. troliske)

Povećanje prinosa i stimulacija oplodnje

Wuxal®Calcibor 2 l/ha

Posle nicanja divljeg sirka u fazi 3 – 5 listova

Divlji sirak iz semena i rizoma i ostali uskolisni korovi

Flupisor 0,8 – 1,3 l/ha ili

Totem 1,5 – 2 l/ha

14 dana pre žetve

Desikacija

Brener 1 l/ha