Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita uljane repice

Zaštita uljane repice

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

Setva, depozitori

Zemljišne štetočine

Saturn Ultra 5 – 10 kg/ha

Septembar-Oktobar

Repičina lisna osa (Athalia rosae) Buvači (Phyllotreta spp, Psylliodes chrysocephala)

Plures 0,3 – 0,5 l/ha

Od faze 2 lista do15 cm visine.
Korovi u fazi 3–5 listova

Širkolisni korovi

Tipofen 300 0,2 – 0,3 l/ha

Uskolisni korovi

Flupisor 1 l/ha ili Totem 1,5 l/ha

Povećanje kvaliteta i stimulacija oplodnje

Wuxal®Ascofol 2 l/ha ili

Wuxal®Boron plus 2 l/ha

U prolećepo pojavi štetočina

Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) Repičina pipa (Ceutorhynchus napi, C.pallidactylus)

Plures 0,5 l/ha

Preventivno ili po pojavi prvih simptoma tokom cvetanja

Crna pegavost (Alternaria brassicae) Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum)

Postulat 0,8 – 1,0 l/ha

14 dana pre žetve

Desikacija

Brener 1 l/ha