Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

 Zaštita vinove loze

Zaštita vinove loze

VREME PRIMENE

RAZLOG TRETIRANJA

IZBOR PREPARATA

FAZE

 Pucanje pupoljaka

Crna pegavost (Phomopis viticola)

Everest 5 l/ha ili

Nordox® 75 WG 1,5 kg/ha

 Razvijeno 3 - 10 listova

Crna pegavost Pepelnica Eriofidne grinje

Merpan 80 WDG 2 kg/ha

Nimrod®0,8 l/ha
Amon 020 EW 1,2 l/ha

Razvijeno 20 – 30 listova

Plamenjača, Pepelnica, Folijarna ishrana

Leutar 215 ml/ha + Mankosav 80 WP 2 kg/ha ili

Folpan®80 WDG 2 kg/ha
Different 250 EC 0,3 l/ha + Wetsul® 3 kg/ha

Wuxal®Top P 4 l/ha

Pred cvetanje

Plamenjača, Pepelnica,  Grožđani moljac, Folijarna ishrana

Leonida 0,5 l/ha

Sercadis®Plus 0,4 – 0,6%

Savanur 0,15%
Wuxal®Ascofol 1,5 l/ha

Precvetavanje

Plamenjača, Pepelnica, Siva trulež, Grožđani moljac, Folijarna ishrana

Melody®Combi1,5 kg/ha

Sercadis®Plus 0,4 – 0,6%

Signum®1–1,5 kg/ha

Fastac®10 EC 0,12 – 0,15 l/ha Wuxal®Microplant 1,5 l/ha

Formirane bobice

Plamenjača, Pepelnica, Cikada – vektor citoplazme, Folijarna ishrana

Melody®Combi 1,5 kg/ha
Different 250 EC 0,3 l/ha+

Wetsul® 3 kg/ha

Sivanto®prime 0,5 l/ha
Wuxal®Magnesium 3 l/ha

Zatvaranje grozda

Plamenjača, Pepelnica, Siva trulež, Grožđani moljac, Folijarna ishrana

Pergado®F 45 WG 2 – 2,5 kg/ha

Nimrod 0,8 l/ha +

Wetsul® 3 kg/ha

Signum®1,5 kg/ha
Alkazar 0,1%
Wuxal®Amino 3 l/ha

Formiran grozd

Plamenjača,Pepelnica, Siva trulež, Grožđani moljac, Folijarna ishrana

Teatar 0,75 – 1 l/ha

Wetsul® 3 kg/ha

Ciprodex®1,6 l/ha

Plures 0,5 l/ha

Wuxal®Aminocal 4 l/ha

Početak zrenja-šarak

Plamenjača, Pepelnica, Siva trulež, Azijska voćna mušica, Folijarna ishrana

Everest 5 l/ha ili

Nordox®75 WG 1,5 kg/ha
Wetsul® 3 kg/ha

Teldor®500-SC 1,5 l/ha

Plures 0,5 l/ha

Wuxal®K 40 3 l/ha

Pred berbu

Siva trulež, Folijarna ishrana

Teldor®500-SC 1,5 l/ha

Wuxal®Aminocal 5 l/ha

Suzbijanje korova

Svi korovi (zasadi stariji od 4 godine)

Glifosav 480 4 – 12 l/ha ili Glifosav 480 4- 6 l/ha + Zeazin 2 -4 l/ha