Edit

O nama

Agrosava je osnovana 1990. godine u Beogradu. Od samog početka, ideja vodilja bila je stvaranje specijalizovane firme u oblasti zaštite bilja. Ta ideja dovela je do partnerstva i bliske saradnje sa više multinacionalnih firmi, koja traje i danas.

Kontaktne informacije

Reč struke
Saveti vrhunskih stručnjaka za vaše prinose

Za uspešan početak

Na početku smo još jedne vegetacione sezone. Ukoliko ste odlučili da se posvetite voćarstvu, profesionalno ili iz hobija, vreme je da počnete sa negom biljaka i sprečavanjem pojave bolesti i štetnih insekata.

Voćnjaci i vinogradi su sada u fazi mirovanja, kada su im svi fiziološki procesi svedeni na minimum, nema fotosinteze, ni apsorpcije vode i hranljivih materija. U vegetativnim i generativnim pupoljcima se nastavlja porast i dogradnja mladara i listova odnosno začetak cvetova.

U svim reonima naše zemlje, u kojima je prisutna voćarsko-vinogradarska proizvodnja, sada se obavlja rezidba, čiji intenzitet zavisi od broja pupoljaka, starosti voćke i planiranog prinosa. Ovo je jedna od najvažnijih mera upravljanja prinosom i kvalitetom i zato je mora obavljati stručno lice uz obaveznu zaštitu voćke.

Hemijski tretman posle rezidbe je višestruko koristan za dezinfekciju kore, suzbijanje prezimljujućih formi pojedinih štetnih insekata i sprečavanje infekcije patogena na mestu preseka.

Kora biljaka, njena površina, nabori grana, ljuspice i razne pukotine su mesto prezimljavanja brojnih vrsta insekata i patogena, a najznačajnije su bakterije Erwinia amylovora, prouzokovač bakteriozne plamenjače jabučastog voća i Pseudomonas syringae pv. syringae, prouzokovač rak-rana i izumiranja grana koštičavog voća. Ove bakterije spadaju u primarne štetočine i njihovo prisustvo se ne dozvoljava u voćnjaku.

A upravo najvažniji efekat zimskog prskanja je da se smanji inokulum ovih bakterija na kori stabla i kasnije lišću.

Specijalno formulisan preparat za zimske i rano prolećne tretmane svih voćnih vrsta je Bakarno ulje. Preparat sadrži bakar u obliku bakar hidroksida, jedina aktivna materija koja je dozvoljena za primenu za suzbijanje bakterija. Bakar odlikuje efikasnosti i na gljive, plamenjače, lišajeve, alge. Pored bakra preparat sadrži mineralno ulje 100% čistoće, koje služi kao okvašivač, čime se povećava efikasnost, produžuje i proširuje spektar delovanja.

Bakarno ulje se koristi u koncentraciji 1.5-2% (150-200 ml na 10 l vode). U ovim količinama deluje na fitopatogene bakterije i gljive prouzrokovače pepelnice, čađave krastavosti, kovrdžavosti i šupljikavosti lista. Da bi se proširio spektar delovanja i na prezimljujuća jaja zelene jabukine vaši, brašnaste vaši, jaja crvenog voćnog pauka, rđaste grinje koštičavog voća i imaga kruškine buve dodati insekticid Savanur u koncentraciji 1.5% (15 ml na 10 l vode).

Prilikom zaštite potrebno je da na biljku dospe homogen depozit sredstava za zaštitu bilja kako bi se obezbedio visok stepen efikasnosti tretmana.

Autor

Dipl.inž.Jovanka Petrović

Stručni savetnik za voćarstvo i vinogradarstvo

Agrosava