Agrosava poseduje jedan od najsavremenijih distributivnih centara u Srbiji.

Ukupni kapaciteti visokoregalnih skladišta su oko 9.100 euro paletnih mesta za skladištenje zapakovanih sredstava za ishranu i zaštitu bilja i 5.000 euro paletnih mesta za semensku robu. Kod podnih skladišta, kapaciteti su oko 5.500 paletnih mesta. Osnovna namena podnih skladišta je bezbedno skladištenje sirovina, poluproizvoda i aktivnih materija za formulaciju i pakovanje sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Ova skladišta su podeljena prema vrsti i nameni hemijske materije koje se skladište tj. za aktivne i pomoćne materije za formulaciju različitih tipova pesticida, zapaljive čvrste i tečne materije, kao i plastičnu i drugu pakovanu ambalažu.

U okviru visokoregalnih skladišta implemetiran je savremeni sistem kontrole praćenja zaliha. Primenjena su najnovija dostignuća u oblasti sistema prevencije/detekcije i zaštite od požara, bezbednosnih sistema, kontrole temperaturnog režima uskladištenih proizvoda, kao i unutrašnjeg transporta renomirane kuće Still. Integrisani sistem detekcije i zaštite od požara, počinje od sistema dimnih i toplotnih senzora preko sistema automatskog gašenja požara ili sprinkler sistema. U cilju zadržavanja retencije toksične vode, u slučaju požara obezbeđen je sistem automatskog zatvaranja rampi i kapija. Ovim integrisanim sistemom zaštite i intervencije u slučaju požara upravlja centralni računarski sistem.

Kapaciteti distributivnog centra Agrosave dozvoljavaju uslužno skladištenje u visokoregalnim magacinima, ali i Javnom carinskom magacinu.

Kontakt:
Rukovodilac logistike
Dipl. inž. Igor Grce
E–mail: igrce@agrosava.com

Šimanovci

Novo naselje 11

Tel: 022/21 55 410

fax: 022/481 685

Kraljevo

Stari aerodrom b.b.

Tel: 036/383 386

fax: 036/383 386

Mob: 063 11 26 428

Niš

Leskovačka b.b.

Tel: 018/564 439

fax: 018/564 439

Mob: 062 80 40 213

Zrenjanin

Temišvarski drum 26

Tel: 023/541 722

fax: 023/541 722

Mob: 062 80 40 257

Velika Plana

Miloša Velikog 14

Tel: 026/516 578

Mob: 062 80 01 736

Кozara d.о.о.

Мaršala Tita 117, Čestereg

Tel: 023/833 176 i 023/833 302

fax: 023/833 302