Agrosava poseduje jedan od najsavremenijih distributivnih centara u Srbiji.

Ukupni kapaciteti visokoregalnih skladišta su oko 9.100 euro paletnih mesta za skladištenje zapakovanih sredstava za ishranu i zaštitu bilja i 5.000 euro paletnih mesta za semensku robu. Kod podnih skladišta, kapaciteti su oko 5.500 paletnih mesta. Osnovna namena podnih skladišta je bezbedno skladištenje sirovina, poluproizvoda i aktivnih materija za formulaciju i pakovanje sredstava za zaštitu i ishranu bilja. Ova skladišta su podeljena prema vrsti i nameni hemijske materije koje se skladište tj. za aktivne i pomoćne materije za formulaciju različitih tipova pesticida, zapaljive čvrste i tečne materije, kao i plastičnu i drugu pakovnu ambalažu.

U okviru visokoregalnih skladišta implemetiran je savremeni sistem kontrole praćenja zaliha. Primenjena su najnovija dostignuća u oblasti sistema prevencije/detekcije i zaštite od požara, bezbednosnih sistema, kontrole temperaturnog režima uskladištenih proizvoda, kao i unutrašnjeg transporta renomirane kuće Still. Integrisani sistem, detekcije i zaštite od požara, počinje od sistema dimnih i toplotnih senzora preko sistema automatskog gašenja požara ili sprinkler sistema. U cilju zadržavanja, retencije toksične vode, u slučaju požara obezbeđen je sistem automatskog zatvaranja rampi i kapija. Ovim integrisanim sistemom zaštite i intervencije u slučaju požara upravlja centralni računarski sistem.

Kapaciteti distributivnog centra Agrosave dozvoljavaju uslužno skladištenje u visokoregalnim magacinima, ali i Javnom carinskom magacinu.