Upravljanje ambalažnim otpadom

Nazad
Semena Psenica

Zbrinjavanje ambalaže

Envipack d.o.o.

Batajnički drum bb, 11080 Beograd, Zemun

Kontakt osoba: Aleksandar Šošević
Tel/Fax/Mob: 011 3072 335; 063 458 248
E-mail: office@envipack.rs
a.sosevic@envipack.rs
www.envipack.rs