Agrosava raspolaže štamparijom, koja osim za sopstvene potrebe pruža usluge štampanja svim zainteresovanim korisnicima.

ŠTAMPARSKE MAŠINE:

Kao i veliki izbor štamparskog materijala od papira do boja su osnov za visoki kvalitet štampanog materijala.

Ukoliko ste zainteresovani za štampu brošura, knjiga, kataloga, marketinškog i drugih vrsta štampanog materijala, molimo da nas kontaktirate.

Kontakt:
Rukovodilac štamparije
Miloš Nastasić
E–mail: mnastasic@agrosava.com